Rivierpark Maasvallei

Dit is de naam voor het gebied aan weerszijden van de Maas ten noorden van Maastricht. Deze naam accentueert de natuur- en recreatiefunctie van het gebied. In het Belgische deel liggen langs de oevers van Maas en Zuid-Willemsvaart prachtige fietspaden. Het Nederlandse deel vormt (ook) een interessant gebied, maar het werd zwaar aangetast door het Grensmaasproject en allerlei andere ingrepen. De fietsinfrastructuur werd in ieder geval onsamenhangend. De gemeenten in het gebied (Maastricht, Meerssen, Stein) wilden voor de periode na de grindwinning extensieve vormen van recreatie ontwikkelen en dat bood kansen voor de fiets. Inmiddels blijkt dat een deel van die kansen ook daadwerkelijk wordt gegrepen. De Fietsersbond hield en houdt al die tijd de vinger aan de pols.

In de toekomstvisie van de Fietsersbond zouden de kernen en attractiepunten voor de fiets goed moeten zijn verbonden, waarvoor vaak bestaande weggetjes kunnen worden gebruikt. Soms is een nieuw kortsluitend paadje of bruggetje nodig. Ten noorden van Maastricht, bijvoorbeeld bij Borgharen, is een nieuwe, aantrekkelijke oversteek van de Maas wenselijk. En aan de oostelijke grens van het gebied, over de westelijke dijk van het Julianakanaal, zou van Maastricht tot Maasbracht een 2 meter breed snelfietspad Maasbracht moeten worden gemaakt. Op die manier ontstaat een prima netwerk van attractiepunten en verbindingen daartussen.

De Fietsersbond heeft deze ideeën ingebracht bij het inventarisatieonderzoek van Don Shepherd voor het herinrichtingsplan. Van de gemeenten hoorden wij niets over dat plan.

In 2012 werd een nieuw fietspad geopend tussen Borgharen en Itteren, gelegen langs de Spekstraat en Pasestraat. Voorheen was het een weg met fietsstrookjes. Het was een wens dat hier vanwege de veiligheid van fietsers een fietspad zou komen en dat kon nu worden bekostigd vanuit het Grensmaasproject. Ongeveer een jaar eerder was een historische weg langs de Maas, die in gebruik was als autovrije recreatieve fietsroute, afgegraven en definitief verdwenen in de betonmolens.

In september 2013 werd een ontwerp-bestemmingsplan gepubliceerd over de aanleg van een recreatievijver aan de zuidkant van Itteren. Onmiddellijk hebben wij nagekeken of fietsvoorzieningen daar in werden meegenomen. Maar, zoals naar onze ervaring meestal het geval is hier in het zuiden, ontbreken fietsvoorzieningen: behalve de enorme vijver zijn er wandelpaden en een parkeerplaats voor auto’s in het plan meegenomen, maar fietspaden niet. Wij hadden een idee klaar liggen en hebben dat ingebracht middels een zienswijze op het bestemmingsplan (zie hieronder). Echter zonder resultaat: de enorme vijver is aangelegd voor passieve vormen van recreatie als wandelen, zitten of kijken naar prachtige natuur, actieve vormen als fietsen of zwemmen worden min of meer ontmoedigd. Ook de verstopte ligging wijst erop dat hier de natuur voor de mensen gaat.

In 2016 kregen we een voorproefje en werd een nieuw fietspad in de uiterwaarde ten noorden van Voulwammes gemaakt

In 2017 kregen we met de nieuwe sluis Limmel ook een veilig fietspad over het Julianakanaal.

In 2018 werd een fietspad aangelegd tussen Itteren, kasteelhoeve Hartelstein en het gehucht Voulwammes. In een groot natuurgebied is een fietsbrug over de Geul aangelegd waardoor een nieuwe en fraaie fietsverbinding ontstond.

Dit heeft er toe geleid dat we sinds 2019 over een mooie fietsmogelijkheid vanaf Sluis Limmel tot Geulle beschikken. Ten noorden van Geulle zijn nog projecten in uitvoering of gepland. Maastricht heeft nog een opgave om de verbindingen in de stad naar Sluis Limmel op niveau te maken. De meeste inspanningen zijn echter gericht op een nieuwe fietsbrug over de Maas bij Borgharen. Een forse opgave waar al decennia over wordt gepraat.

zienswijze_recreatievijver_itteren_def.pdf