Rivierpark Maasvallei

Maastricht moet nog veel beter aansluiten op dit prachtige gebied.

Maasdal noord

Dit prachtige nieuwe recreatiegebied ten noorden van Maastricht zou vanuit de stad veel beter bereikbaar moeten worden. Beter bereikbaar betekent in dit geval veel aantrekkelijker: zonder stoplichten, zonder onderbrekingen en over brede fietspaden langs water en groen.

Rivierpark Maasvallei is de naam voor het buitengebied aan weerszijden van de Maas ten noorden van Maastricht. Deze naam accentueert de natuur- en recreatiefunctie van het gebied. In het Belgische deel liggen langs de oevers van Maas en Zuid-Willemsvaart prachtige fietspaden. Het Nederlandse deel vormt (ook) een interessant gebied, maar het werd zwaar aangetast door het Grensmaasproject en allerlei andere ingrepen. De fietsinfrastructuur werd in ieder geval onsamenhangend. De gemeenten in het gebied (Maastricht, Meerssen, Stein) wilden voor de periode na de grindwinning extensieve vormen van recreatie ontwikkelen en dat bood kansen voor de fiets. Inmiddels blijkt dat een deel van die kansen ook daadwerkelijk wordt gegrepen. De Fietsersbond hield en houdt al die tijd de vinger aan de pols.

“In de toekomstvisie van de Fietsersbond zouden de kernen en attractiepunten voor de fiets goed moeten zijn verbonden, waarvoor vaak bestaande weggetjes kunnen worden gebruikt. Soms is een nieuw kortsluitend paadje of bruggetje nodig. Ten noorden van Maastricht, bijvoorbeeld bij Borgharen, is een nieuwe, aantrekkelijke oversteek van de Maas wenselijk. En aan de oostelijke grens van het gebied, over de westelijke dijk van het Julianakanaal, zou van Maastricht tot Maasbracht een 2 meter breed snelfietspad Maasbracht moeten worden gemaakt. Op die manier ontstaat een prima netwerk van attractiepunten en verbindingen daartussen.”

De resultaten van het project zijn substantieel maar nog niet af:

In 2012 werd een nieuw fietspad geopend tussen Borgharen en Itteren, gelegen langs de Spekstraat en Pasestraat. Voorheen was het een weg met fietsstrookjes. Het was een wens dat hier vanwege de veiligheid van fietsers een fietspad zou komen en dat kon nu worden bekostigd vanuit het Grensmaasproject. Ongeveer een jaar eerder was de historische Dellenweg langs de Maas, die sinds de jaren ’80 in gebruik was als autovrije recreatieve fietsroute, afgegraven en definitief verdwenen.

In september 2013 werd een ontwerp-bestemmingsplan gepubliceerd over de aanleg van een recreatievijver aan de zuidkant van Itteren. Onmiddellijk hebben wij nagekeken of fietsvoorzieningen daar in werden meegenomen. Maar, zoals naar onze ervaring meestal het geval is hier in het zuiden, ontbreken fietsvoorzieningen: behalve de enorme vijver zijn er wandelpaden en een parkeerplaats voor auto’s in het plan meegenomen, maar fietspaden niet. Wij hadden een idee klaar liggen en hebben dat ingebracht middels een zienswijze op het bestemmingsplan. Echter zonder resultaat: de enorme vijver is aangelegd voor passieve vormen van recreatie als wandelen, zitten of kijken naar prachtige natuur, actieve vormen als fietsen of zwemmen worden min of meer ontmoedigd. Ook de verstopte ligging wijst erop dat hier de natuur voor de mensen gaat. Teleurstellend dat hier geen leuke bestemming is gerealiseerd.

In 2016 werd een nieuw fietspad in de uiterwaarde ten noorden van Voulwammes gemaakt

In 2017 kregen we met de nieuwe sluis Limmel ook een veilig fietspad over het Julianakanaal.

In 2018 werd een fietspad aangelegd tussen Itteren, kasteelhoeve Hartelstein en het gehucht Voulwammes. In een groot natuurgebied is een fietsbrug over de Geul aangelegd waardoor een nieuwe en fraaie fietsverbinding ontstond.

In 2019 werden fietspaden tussen Geulle en Elsloo en in Meers gerealiseerd.

Dit heeft er toe geleid dat we sinds 2020 over een mooie fietsroute vanaf Sluis Limmel tot voorbij Meers beschikken. Maar de schakels sluiten niet alle herkenbaar op elkaar aan. Complete bewegwijzering ontbreekt nog. Bovenal heeft Maastricht nog een opgave om de verbindingen in de stad naar Sluis Limmel op niveau te maken (Borgharenweg, Balijeweg) en brug Itteren te vernieuwen. Ook een fijne fietsbrug over de Maas in het noorden van de stad is een oude wens.