Rivierpark Maasvallei

Dit is de nieuwe naam voor het gebied aan weerszijden van de Maas ten noorden van Maastricht. Deze naam accentueert de toekomstige natuur- en recreatiefunctie van het gebied. In het Belgische deel liggen langs de oevers van Maas en Zuid-Willemsvaart prachtige fietspaden. Het Nederlandse deel vormt (ook) een interessant gebied, maar het is zwaar aangetast door het Grensmaasproject en allerlei andere ingrepen. De fietsinfrastructuur werd in ieder geval onsamenhangend. Na de grindwinning willen de gemeenten in het gebied (Maastricht, Meerssen, Stein) hier extensieve vormen van recreatie ontwikkelen en dat biedt kansen voor de fiets. Maar het is lang niet zeker dat die kansen ook daadwerkelijk worden gegrepen. De Fietsersbond moet de vinger aan de pols houden, en dan nog…

In de toekomstvisie van de Fietsersbond zouden de kernen en attractiepunten voor de fiets goed moeten zijn verbonden, waarvoor vaak bestaande weggetjes kunnen worden gebruikt. Soms zal een nieuw kortsluitend paadje of bruggetje nodig zijn. Ten noorden van Maastricht, bijvoorbeeld bij Borgharen, zou een nieuwe, aantrekkelijke oversteek van de Maas wenselijk zijn. En aan de oostelijke grens van het gebied, over de westelijke dijk van het Julianakanaal, zou van Maastricht tot Maasbracht een 2 meter breed snelfietspad Maasbracht moeten worden gemaakt. Op die manier ontstaat een prima netwerk van attractiepunten en verbindingen daartussen.

De Fietsersbond heeft deze ideeën ingebracht bij het inventarisatieonderzoek van Don Shepherd voor het herinrichtingsplan. Van de gemeenten hoorden wij niets over dat plan.

Wel werd in 2012 een nieuw fietspad geopend tussen Borgharen en Itteren, gelegen langs de Spekstraat en Pasestraat. Voorheen was het een weg met fietsstrookjes. Het was een wens dat hier vanwege de veiligheid van fietsers een fietspad zou komen en dat kon nu worden bekostigd vanuit het Grensmaasproject. Ongeveer een jaar eerder was een historische weg langs de Maas, die in gebruik was als autovrije recreatieve fietsroute, afgegraven en definitief verdwenen in de betonmolens.

Het resultaat daarvan is utilitair een vooruitgang en recreatief een achteruitgang.

In september 2013 werd een ontwerp-bestemmingsplan gepubliceerd over de aanleg van een recreatievijver aan de zuidkant van Itteren. Onmiddelijk hebben wij nagekeken of fietsvoorzieningen daar in werden meegenomen. Maar, zoals naar onze ervaring meestal het geval is hier in het zuiden, ontbreken fietsvoorzieningen: behalve de vijver zijn er wandelpaden en een parkeerplaats voor auto’s wel in het plan meegenomen, maar fietspaden niet. Wij hadden een idee klaar liggen en hebben dat ingebracht middels een zienswijze op het bestemmingsplan.

 

 

 

zienswijze_recreatievijver_itteren_def.pdf