Tussen Servaasbrug en Sluisbrug / Rive Droite

Ontspannen fietsen langs de waterkant

Water geeft licht, lucht en ruimte, maar ten noorden van de Sint Servaasbrug zien fietsers de Maas nauwelijks en rijden zij nog steeds door een onaangename verkeersomgeving (enorm veel auto’s en stoplichten) met onvolmaakte fietsvoorzieningen (strook rood geverfde rijbaan). Dat geldt zelfs voor fietsers die de internationale Maasroute volgen: zij zien weinig Maas in Maastricht.

In 2012 zijn in de Structuurvisie Maastricht 2030 ingrijpende plannen voor de Maasoever gepresenteerd. De gemeente heeft hier een ambitie laten zien waarbij de weg wordt verplaatst en de oever meer autovrij wordt. Een complete uitvoering blijft echter veel te lang uit.

Wel liggen goede ontwerpen in de la, voor de Borgharenweg (Limmel aan de Maas) en voor de Franciscus Romanusweg. Het gaat daarbij om de geslaagde inpassing van een ononderbroken tweerichtingsfietspad aan de westkant van de Franciscus Romanusweg en de Borgharenweg, tot aan de Sluisdijk. In totaal 2 kilometer. En om het voornemen daarna de bewegwijzering van de Maasroute aan te passen.

Zo enorm groot is deze fietsambitie dus eigenlijk helemaal niet. Toch is uitvoering nog niet in beeld doordat de rijkssubsidie is gekoppeld aan een groot project dat alsmaar niet op gang komt.

Wij verwachten echter wel een groot positief verschil bij realisatie van deze ambitie. Want er ontstaat voor langzaam verkeer een groene corridor tussen stadscentrum en het noordelijke stadsdeel: hier zul je wél vlot kunnen doorfietsen, hier zal het wél veilig voelen, hier zal het wél aantrekkelijk zijn. Deze corridor nodigt uit om op de fiets te stappen.

Mooi is ook dat de corridor het stadscentrum goed verbindt met recreatiegebied Maasvallei en dat het fietspad als doorstroomroute voortgezet kan worden langs het Julianakanaal.

Gewenste effecten

  • Optimale noord-zuidfietsverbindingen die meer worden gebruikt dan de huidige.
  • Minder stresssituaties bij stedelijke fietsverplaatsingen, voor een gezondere bevolking.
  • Recreatieve fietsroutes verplaatst naar nieuwe, betere, opties.
  • Toekomst voor Limmel als fietsvriendelijke wijk.