Tussen Servaasbrug en Sluisbrug

Ontspannen fietsen langs de waterkant

Water geeft licht, lucht en ruimte, maar ten noorden van de Sint Servaasbrug zien fietsers de Maas nauwelijks en rijden zij nog steeds over onvolmaakte voorzieningen door een onaangename verkeersomgeving. Dat geldt zelfs voor fietsers die de internationale Maasroute volgen. In 2012 zijn in de Structuurvisie Maastricht 2030 ingrijpende plannen voor de Maasoever gepresenteerd. De gemeente heeft hier een Grote Fietsambitie laten zien waarbij de weg wordt verplaatst en de oever meer autovrij wordt. Maar uitvoering blijft uit. Het doet teveel pijn om zulke grote plannen nog langer af te wachten.

Drie maatregelen kunnen op korte termijn verbetering bieden:

  • Een herkenbare toegang tot het Griendpark vanaf de Oeverwal.
  • Een goed ingerichte oversteek aan de noordkant van de Griend.
  • Een compleet doorgetrokken tweerichtingsfietspad aan de westkant van de Borgharenweg, van de Franciscus Romanusweg tot aan de Sluisdijk.

De ontwikkeling van Limmel aan de Maas kan goede kaders bieden voor aanvullingen op deze korte termijn-maatregelen, zoals nieuwe aansluitingen en allerlei voorzieningen.

Gewenste effecten

  • Optimale noord-zuidfietsverbindingen die meer worden gebruikt dan de huidige.
  • Minder stresssituaties bij stedelijke fietsverplaatsingen, voor een gezondere bevolking.
  • Recreatieve fietsroutes verplaatst naar nieuwe, betere, opties.
  • Toekomst voor Limmel als fietsvriendelijke wijk.