Fietsende kinderen

Welke positie hebben fietsende kinderen van ongeveer 4 tot 8 jaar in Maastricht, wat zijn hun eigenschappen en welke problemen komen voor?

Wij hebben over dit onderwerp een rapportje gemaakt. Het verscheen in februari 2008. Hieronder staat een mogelijkheid om dat rapport te downloaden.

Het rapport hebben wij 17 februari 2008 gestuurd naar wethouder Hazeu, verkeersambtenaar Wahls en alle raadsleden en burgerraadsleden in de commissie Mobiliteit. Alleen Guido Mertens van D’66 reageerde erop.

Inmiddels hebben wij ontdekt dat de gemeente Delft een specifiek project uitvoert onder de naam ‘Kinderen veiliger door Delft’, met het doel kinderen eerder, veiliger zelfstandig per fiets (of te voet) naar school laten gaan. Wellicht is dat een initiatief ter navolging!

 Download Fietsende kinderen  (size 194.4 Kb)