Gezondheid, luchtkwaliteit en lawaai

Bewegen is gezond en fietsen zeker ook. Gebruik de fiets bij voorkeur voor alle dagelijkse verplaatsingen, dan is het bewegen een normaal onderdeel van de dagelijkse activiteit.

Om zo veel mogelijk mensen te verleiden om dat ook zoveel mogelijk te doen is het wel nodig dat de overheid zorgt voor optimale voorwaarden. Een daarvan is schone lucht om in te ademen.

Vooral de roetuitstoot is ongezond. Roet ontstaat bij verbranding. De roetconcentratie is globaal gezien het hoogst bij drukke autowegen en neemt relatief sterk af naarmate de afstand tot de weg groter wordt. Het CROW geeft goede informatie over de luchtvervuiling in het verkeer.

Ook in Maastricht is de lucht gemiddeld veel schoner geworden ten opzichte van een jaar of tien geleden. Een van de oorzaken is dat mensen vaker fietsen en minder vaak autorijden, althans in de binnenstad. Toch rijden fietsers in Maastricht ook op plekken met relatief veel luchtvervuiling, denk aan de Noorderbrug en de J.F. Kennedybrug. En we ondervinden duidelijk hinder van kleinere bronnen zoals een smalle straat met relatief veel verkeer, oude dieselbusjes en scooters.

In het Heuvelland is luchtvervuiling vooral hinderlijk op enkele holle wegen met veel omhoogrijdend autoverkeer, zoals de Akersteenweg en de Kampweg.

In de mooie zomer van 2018 was er meer fijnstof. Als het regent is de lucht kennelijk schoner. Dat is dan weer een troost als we door de regen fietsen.

Lawaai in de stad is ook ongezond. Het kan bijvoorbeeld stress oproepen. Lawaai stoort ook het sociaal contact. Lawaai in de stad ontstaat vooral door gemotoriseerd verkeer. De belangrijkste bronnen zijn auto’s die harder rijden dan 30 km/uur, scooters/brommers en motorfietsen. Klik hier voor een informatieve video over de invloed van verkeerslawaai op onze openbare ruimte en hoe er mee omgegaan kan worden.

Wie doorklikt naar bijgaande pagina’s vindt ideeën van de Fietsersbond voor structureel betere luchtkwaliteit en minder lawaai op fietsroutes.

Bij het Longfonds vind je een berekening van de luchtkwaliteit bij je woning op dit moment.