Bruggen over de Maas

Van de 5 bruggen over de Maas trekt de oudste (Sint Servaasbrug) de meeste fietsers (zo’n 8500 per dag). Het is op zichzelf een aantrekkelijke brug. Wel hebben fietsers last van hinder doordat de brug openstaat, door grote drukte of activiteiten op de routes er naar toe. Sportfietsers zie je hier dan ook hoogst zelden.

De Wilhelminabrug heeft een zeer beperkte functie voor autoverkeer en wordt massaal gebruikt door fietsers en scooteraars. Het T-kruispunt met de Franciscus Romanusweg is een gevaarlijk punt. Beperkend is het ontbreken van een fietsverbinding over het spooremplacement, want daardoor is de brug voor Maastricht oost moeilijk te bereiken.

In het najaar van 2003 is de Hoeg Brögk in gebruik genomen. Hoewel deze brug alleen via trappen of liften toegankelijk is, rijden er dankzij de bestemmingen in de omgeving toch dagelijks zo’n 4000 fietsers. Heb je kinderen mee, rij je op een bakfiets of driewielfiets, dan heb je niet veel aan deze brug. De trappen hebben ook een voordeel: ze houden de verbinding scootervrij. Een ontwerpfout heeft er helaas toe geleid dat de vele fietsers die vanaf de Bloemenweg of overweg naar deze brug fietsen een gebrekkige toegang tot Plein 1992 hebben.

De J.F. Kennedybrug is van groot belang als verbinding tussen Maastricht West en Randwyck, de grootste werklocatie van Limburg met zo’n 16.000 arbeidsplaatsen, het academisch ziekenhuis, twee faculteiten en andere opleidingen. Ook veel scholieren gebruiken de brug. Maar het oversteken van de auto-aansluitingen is lastig.

De Noorderbrug biedt fietsers een doorstroomroute tussen Maastricht noordwest en noordoost. Het fietspad is ruim maar de omgeving heel lawaaierig door extreem veel autoverkeer. Door de hoge ligging zijn er weinig aantakkingen, vooral de verbindingen met de Maasoevers zijn zwak. Hier fiets je in een verkeersomgeving: de afstand tussen de laatste woning op de ene oever en de eerste woning op de andere oever is ruim 2,5 kilometer.

Ten noorden van de Noorderbrug is de volgende maasovergang het pontje Uickhoven-Geulle dat alleen in de zomermaanden vaart.

Ten zuiden van de Kennedybrug is de volgende vaste maaskruising pas 10 kilometer verder, bij de stuw van Lixhe. Aangenamer en veiliger is het fiets/voetveer tussen Eijsden en Lanaye dat in mei 2004 in gebruik is genomen. Dat pontje vaart echter niet in de winter.

Aanvullende mogelijkheden om de Maas over te steken zullen vermoedelijk leiden tot toename van fietsgebruik. In 2021 zal tussen Borgharen en Boscherveld een nieuwe fietsbrug worden gebouwd die aansluit op de Stuwweg.