Bruggen over de Maas

Van de 5 bruggen over de Maas trekt de oudste (Sint Servaasbrug) de meeste fietsers (zo’n 8500 per dag). Het is op zichzelf een aantrekkelijke autovrije brug. Wel hebben fietsers toenemend last van hinder doordat de brug omhoog staat voor grotere schepen. Ook zijn er veel hinderlijke activiteiten op de routes er naar toe. Sportfietsers zie je hier dan ook hoogst zelden.

De Wilhelminabrug heeft een zeer beperkte functie voor autoverkeer en wordt massaal gebruikt door fietsers en scooteraars. Het T-kruispunt met de Franciscus Romanusweg is een gevaarlijk punt. Beperkend is het ontbreken van een fietsverbinding over het spooremplacement, want daardoor is de brug voor Maastricht oost moeilijk te bereiken.

In het najaar van 2003 is de Hoeg Brögk in gebruik genomen. Hoewel deze brug alleen via trappen of liften toegankelijk is, rijden er dankzij de bestemmingen in de omgeving toch dagelijks zo’n 4000 fietsers. Heb je kinderen mee, rij je op een bakfiets of driewielfiets, dan heb je niet veel aan deze brug. De trappen hebben ook een voordeel: ze houden de verbinding scootervrij. Een ontwerpfout heeft er helaas toe geleid dat de vele fietsers die vanaf de Bloemenweg of overweg naar deze brug fietsen een gebrekkige toegang tot Plein 1992 hebben.

De J.F. Kennedybrug is van groot belang als verbinding tussen Maastricht West en Randwyck, de grootste werklocatie van Limburg met zo’n 16.000 arbeidsplaatsen, het academisch ziekenhuis, twee faculteiten en andere opleidingen. Ook veel scholieren gebruiken de brug. Maar het oversteken van de auto-aansluitingen vereist snel reageren. Die oversteken maken de brug ongeschikt voor onzekere fietsers zoals kleine kinderen en ouderen.

De Noorderbrug biedt fietsers een doorstroomroute tussen Maastricht noordwest en noordoost. Het fietspad is ruim maar de omgeving heel lawaaierig door extreem veel autoverkeer en het ontbreken van afschermende maatregelen. Door de hoge ligging zijn er weinig aantakkingen, vooral de verbindingen met de Maasoevers zijn zwak. Hier fiets je in een verkeersomgeving: de afstand tussen de laatste woning op de ene oever en de eerste woning op de andere oever is ruim 2,5 kilometer. Met een gewone stadsfiets moet je hier wat vechten tegen hellingen en tegenwind. Op deze brug zie, hoor en ruik je dan ook relatief veel brommers en scooters.

Ten noorden van de Noorderbrug is de volgende vaste Maaskruising bijna 12 kilometer verder, namelijk de autowegbrug bij Stein (voorzien van fietspaden, vermoedelijk de meest lawaaierige van de regio). Fijner en dichterbij is de overgang met het pontje Uickhoven-Geulle dat echter alleen in de zomermaanden vaart.

Ten zuiden van de Kennedybrug is de volgende vaste maaskruising 10 kilometer verder, bij de stuw van Lixhe. Aangenamer en veiliger is het fiets/voetveer tussen Eijsden en Lanaye dat in mei 2004 in gebruik is genomen. Ook dat pontje vaart seizoensgebonden.

Aanvullende mogelijkheden om de Maas over te steken zullen vermoedelijk leiden tot toename van fietsgebruik. In 2021 zal tussen Borgharen en Boscherveld een nieuwe fietsbrug worden gebouwd die aansluit op de Stuwweg.