Ongelijkvloers kruisen

Zowel vanuit het A2 project als vanuit andere projecten kregen fietsers in Maastricht de beschikking over nieuwe tunnels en viaducten.

Er zijn echter nog enkele nieuwe ongelijkvloerse kruisingen wenselijk:

 • Bij station Maastricht Noord, tussen de Beukenlaan en het park van de Hotelschool, onder het industriespoor van de Beatrixhaven. Er is wel een omleiding maar die maakt niet duidelijk dat het fietspad parallel aan het spoor doorloopt. Om de situatie begrijpelijk te maken en ook voetgangers te faciliteren volstaat een klein tunneltje onder het industriespoor, een zgn. wandelbuis.
 • Bij Randwyck, onder de afrit en oprit voor autoverkeer tussen de J.F. Kennedysingel en de Limburglaan. Denk aan een snelfietsroute van Tapijn naar Randwyck.
 • In de Molenweg bij de kruising met de Bergerstraat misschien ook wel. Denk aan een snelfietsroute over de Molenweg.

En enkele verouderde tunnels verdienen verbetering:

 • De noordelijke fietstunnel onder het spoor bij de Akerstraat. Deze zou veiliger en logischer zijn als die rechtuit zou liggen, hetzelfde als de zuidelijke fietstunnel. De bocht is heel onveilig als fietsers illegaal in tegenrichting fietsen (wat helaas soms gebeurt). En het voor de helderheid van routes onwenselijk dat de ingang en de uitgang in een andere straat liggen. Ook sluiting van deze tunnel voor brom- en snorfietsen (brom- en snorfietsen over de rijbaan) zou een grote verbetering betekenen.
 • De drukke tunnel van de Severenstraat. Deze is onveilig door veel te smalle fietsvoorzieningen, en angstaanjagend lawaaierig door geluidsweerkaatsing. Er hebben meerdere fietsongevallen plaatsgevonden.
  • Autovrij zou voor fietsers de ultieme oplossing zijn, want het is en blijft een belangrijke fietsroute.
  • Eenrichtingsverkeer voor auto’s zou een kleinere verbetering betekenen, want dan kunnen de fietspaden breder.
  • Een minimale verbetering zou een flauw-schuine stoeprand naar Belgisch model kunnen zijn (helpt eenzijdige fietsongelukken bij het fietspad voorkomen), in combinatie met een maximumsnelheid van 30 km/uur.