Ongevallen met fietsers

Het actuele ongevallenbeeld, ongevallen vanaf 2017 op een kaart, is hier te vinden.

De geregistreerde fietsongevallen over 2009 -2018 zijn hier te vinden.

Alleen al het aantal geregistreerde slachtoffers maakt duidelijk dat de overheid door moet gaan met het bevorderen van de verkeersveiligheid. Daarbij is aandacht voor veilig fietsen essentieel. Het risico op ernstig letsel is voor fietsers in Nederland 5 keer zo groot als voor voetgangers. En het aantal gewonden onder fietsers neemt niet af maar toe.

In de politieregistratie (BRON) ontbreken veel fietsongevallen. De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid maakt gebruik van voor slachtofferschap betrouwbaardere ziekenhuisregistratie. Die maken duidelijk dat er véél meer fietsongevallen gebeuren dan de politie registreert. Er ontbreken vooral ongevallen waarbij geen motorvoertuig betrokken is.

Volgens de SWOV was in 2020 bij slechts 17% van de in de ziekenhuizen geregistreerde ernstig gewonde fietsers een motorvoertuig betrokken.

Het voorkomen van enkelvoudige ongevallen en ongevallen tussen ongemotoriseerde verkeersdeelnemers onderling moet dus serieuzer worden genomen dan vroeger werd gedacht.

Enkelvoudige ongevallen kunnen voor de persoon in kwestie zeer ernstige gevolgen hebben. Dankzij meldingen bij de Fietsersbond weten wij bijvoorbeeld dat een fietser  overleden is door complicaties na een aanrijding met een paaltje op de Sint Pietersberg, een ander door een ongelukkige val in de Begijnenstraat en dat iemand in de Wajong terecht is gekomen na een val op de Sint Servaasbrug, maar dat geen van die drie ongevallen als verkeersongeval is geregistreerd.

De hierboven genoemde landelijke cijfers zijn afkomstig van de SWOV.