Ongevallen met fietsers

Sinds september 2013 worden de geregistreerde fietsongevallen openbaar gemaakt via deze internetsite: http://fietsongevallen.oververkeer.nl.

Let op: er is ernstige onderregistratie. Het daadwerkelijke aantal ernstig gewonde fietsers schijnt 10 tot 20 maal zo hoog te zijn dan de kaart suggereert. Er gebeuren vooral véél meer enkelvoudige fietsongevallen dan de politie registreert. Ook die enkelvoudige ongevallen kunnen voor de persoon in kwestie zeer ernstige gevolgen hebben. Dankzij meldingen bij de Fietsersbond weten wij bijvoorbeeld dat iemand overleden is door complicaties na een aanrijding met een paaltje op de Sint Pietersberg en dat iemand in de Wajong terecht is gekomen na een val op de Sint Servaasbrug, maar dat beide ongevallen toch niet als verkeersongeval zijn geregistreerd.

Natuurlijk maakt alleen al het aantal geregistreerde slachtoffers duidelijk dat de overheid door moet gaan met het bevorderen van de verkeersveiligheid. Omdat het aantal gewonden onder fietsers niet afneemt maar toeneemt (2014) is een focus op fietsveiligheid wenselijk. En het voorkomen van enkelvoudige ongevallen moet daarbij serieuzer worden genomen dan voorheen het geval was.