Ongevallen met fietsers

De Fietsersbond beschikt niet over ongevallengegevens in ons afdelingsgebied.

Helaas heeft de Fietsersbond geen toegang meer tot lokale gegevens over ongevallen met fietsers.

Ook de gemeente Maastricht monitort de fietsongevallen anno 2023 niet meer.

Landelijk is het het aantal slachtoffers onder fietsers in 2022 fors toegenomen. De stijging van dodelijke slachtoffers onder fietsers komt geheel door toename van ongevallen met gemotoriseerd verkeer. De stijging van ernstig gewonden komt vooral door toename van enkelvoudige fietsongevallen van ouderen.

De lokale media berichten weinig over ongevallen. Via 112Maastricht hebben wij enig zicht op de frequentie en locaties van ernstige verkeersongevallen, maar daarbij is onbekend of fietsers betrokken zijn. Vermoedelijk gaat het om ruim 29 keer per maand dat een ambulance uitrukt naar een ongeval op straat, dus bijna 1 keer per dag gemiddeld.

In de politieregistratie (BRON) ontbreken veel fietsongevallen. Er ontbreken vooral ongevallen waarbij geen motorvoertuig betrokken is. Wij juichen daarom toe dat de ziekenhuizen in Zuid-Limburg vanaf eind 2023 gaan meewerken aan uitgebreide registratie onder leiding van Veiligheid.nl.

Enkelvoudige ongevallen en ongevallen tussen ongemotoriseerde verkeersdeelnemers onderling moeten serieuzer worden genomen dan vroeger werd gedacht.

Enkelvoudige ongevallen kunnen voor de persoon in kwestie zeer ernstige gevolgen hebben. Dankzij meldingen bij de Fietsersbond weten wij bijvoorbeeld dat een fietser  overleden is door complicaties na een aanrijding met een paaltje op de Sint Pietersberg, een ander door een ongelukkige val in de Begijnenstraat en dat iemand in de Wajong terecht is gekomen na een val op de Sint Servaasbrug, maar dat geen van die drie ongevallen als verkeersongeval is geregistreerd.