Fietsen naar school

Meer kinderen die naar de basisscholen fietsen.

De school is de ideale aanleiding om kinderen ervaring te laten opdoen met dagelijks fietsen. Op weg naar school kan een kind het noodzakelijke aantal fietsuren maken. Dat is opvoeding in bewegen, veiligheid, zelfstandigheid en bewustmaking van verkeersgedrag. Dat is ook de beste voorbereiding op het zelfstandig fietsen naar de middelbare school.

Een schoolomgeving die is voor het fietsende kind op passende wijze is ingericht maakt zichtbaar dat fietsen het gewenste gedrag is. Maar dat is niet voldoende.

Ook een volwaardig, comfortabel en veilig routenetwerk is noodzakelijk om alle scholen, zowel basis als middelbare, goed per fiets bereikbaar te maken. Omdat fietspaden doorgaans als veiligste voorziening worden ervaren zouden die vaker moeten worden toegepast. Ook kindvriendelijke oversteken zijn nodig.

Naast de realisatie van een coherente verkeersveilige infrastructuur zijn ook uitnodigende, positieve sociale interventies belangrijk. Bij een ‘Lekker Anders Dag’ kunnen ouders en kinderen bijvoorbeeld ervaren hoe er ruimte ontstaat voor ontmoeting, spel en beweging en ook tot het besef komen dat zij zelf de drukte en ergernis kunnen voorkomen (in plaats van veroorzaken).

De combinatie van de transformatie naar een kindvriendelijke omgeving en de stimulerende inzet van scholen voor de ontwikkeling van kinderen biedt allerlei kansrijke handelingsperspectieven. De school kan het vertrekpunt zijn voor de ontwikkeling van een gezonde wijk, waarbij fietsen en lopen een van de kenmerken is.

Jeniffer Roe The restorative city (2021)
De gezonde stad volgens de Amerikaanse schrijfster Jennifer Roe.

Om nieuwe resultaten te behalen ligt naast wenselijke programma’s voor de veilige en leefbare inrichting van wijken ook het voortzetten van samenwerking van gemeente, scholen en veilig verkeersgroepen in het project ‘Prettig verkeer rond school’ voor de hand.

Deze Grote Fietsambitie heeft een sterke relatie met 8en88-netwerk.