Gezonder fietsen door Maastricht

De Fietsersbond wil dat Maastricht een fijne stad is waar je graag verblijft en waar je vanzelfsprekend voor fietsen of lopen kiest omdat gezond en actief verplaatsen er heel aantrekkelijk is. En dat niet alleen in de binnenstad maar in de héle stad.

Luchtkwaliteitsbeleid is een van de middelen om de weg naar de gezonde stad van de toekomst in te slaan. Er is een duidelijke versterkende relatie tussen fietsbeleid, luchtkwaliteitsbeleid en gezondheidsbeleid. Fietsbeleid dat het fietsgebruik stimuleert is bijna altijd ook zinvol voor de andere twee beleidsterreinen.

Bij fietsbeleid dat in het bijzonder met luchtkwaliteitsbeleid is geïntegreerd kun je denken aan:

 1. Verder gaan met ontvlechten van fietsroutes en autoroutes
  Toelichting: Denk aan meer en grotere autoluwe gebieden (centrum, winkelgebieden, schoolomgevingen), aan fietsroutes dóór wijken, aan fietsroutes dóór of langs parken (verder ontwikkelen routes langs de Maasoevers, fietsbrug aan de noordkant van de stad).
 2. Met vrijliggende fietspaden meer afstand scheppen tussen fietsers en gemotoriseerd verkeer.
  Toelichting: Uit literatuur blijkt dat er aanzienlijke contrasten in luchtverontreiniging op korte afstand van drukke wegen zijn, als gevolg van exponentiële afname daarbij. Een indicatie: het circa 5 tot 10 meter verplaatsen van een fietspad van de weg zal de blootstelling aan roet en ultrafijnstof met 10 tot 20% verminderen. Maastricht heeft weinig vrijliggende fietspaden en veel rijbanen met fietsstroken. Op een aantal wegen moeten fietsers heel dicht langs gemotoriseerd verkeer rijden terwijl er wel ruimte voor vrijliggende fietspaden is. Deze maatregel werkt dubbel omdat vrijliggende fietspaden ook als veiliger worden ervaren, daardoor kunnen bijdragen aan hoger fietsgebruik en aan lager autogebruik.
 3. Scooterbeleid
  Brommers op de rijbaan, scootervrije straten, scootervrije tunnels, milieuzone, handhaving op gereden snelheid en opvoeren.
 4. Blijven stimuleren van het fietsgebruik
  Vooral als dat samen gaat met minder autogebruik. Dat werkt het best in combinatie met maatregelen die het autogebruik inperken (meer ruimte voor de fiets en minder voor de auto).
 5. Bezoekersverkeer sterk reguleren
 6. Het aantal stoplichten beperken, inzetten op rotondes, ongelijkvloerse kruisingen en autoluwere gebieden
  Toelichting: Stoplichten zijn concentratiepunten van luchtvervuiling waar fietsers relatief lang en tegen hun zin moeten verblijven. Ook produceert autoverkeer dat langzaam en gestaag doorrijdt minder uitstoot.
 7. Proeven met distributie per (bak)fiets

Om het verkeerslawaai in de openbare ruimte terug te dringen kan verder aan de volgende maatregelen worden gedacht:

 1. Binnen de bebouwde kom 30 km/uur uitgebreid invoeren als maximumsnelheid (Rijksbeleid “30 is het nieuwe 50”)
 2. Buiten de bebouwde kom in heel Maastricht een snelheid van maximaal 60 km/uur.
 3. Op de Noorderbrug de maximumsnelheid terug van 70 naar 50 km/uur.