Fietsen naar school

Jong geleerd is oud gedaan.

Voor kinderen die iedere dag zelf naar de basisschool fietsen wordt fietsen een gewoonte. Ze komen in beweging en doen ervaring op in het verkeer. Actief bewegen is belangrijk voor hun gezondheid. En de verkeerservaring hebben ze nodig als ze zelfstandig naar de middelbare school moeten fietsen.

Daarom is het goed als de scholen het fietsgebruik stimuleren en de kinderen met verkeer leren omgaan.

Er zijn zeer grote verschillen tussen de scholen in Maastricht als het gaat om fietsgebruik.

Aandeel varieert van 4 tot 37%!
Telling van het aantal fietsen bij de school en deling door het aantal leerlingen leverde bovenstaande cijfers op.

In dit onderzoekje loopt het aandeel kinderen dat zelf naar school fietst uiteen van 4% tot 37% (uiteraard worden daarnaast ook nog tal van kinderen op de fiets van ouders of oppas naar school gebracht).

Behalve de enorme verschillen valt op dat de school met het hoogste aandeel fietsende kinderen toch nog onder het landelijk gemiddelde blijft.

Met andere woorden: in Maastricht ligt een opgave om de fietscultuur te bevorderen.

Er zijn natuurlijk allerlei verschillen tussen de scholen, de schoolbevolking en de schoolsituatie. Om de verschillen te kunnen begrijpen en te leren van de praktijk zijn de schooldirecteur van OBS De Regenboog en een docent van OBS Binnenstad geïnterviewd.

Voor het verslag van het interview met de docent:
Klik hier.