Kennedy op de fiets

Langs het J.F. Kennedytracé (N278) een doorfietsroute maken.

Wat doorgaand autoverkeer hier kan, moet doorgaand fietsverkeer ook kunnen. Dus de oversteken voor doorgaand fietsverkeer zouden beter moeten worden, voorzieningen voor afslaand autoverkeer zouden moeten worden aangepast.

Deze weg heeft qua fietsfunctie en vorm erg verschillende delen.

Tussen Tongerseplein en Randwyck is het drukste fietsverkeer. De mogelijke uitbreiding van de scholen bij het huidige Vistacollege laat het belang van de J.F. Kennedysingel nog verder toenemen. Hier moeten niet alleen de conflicten tussen doorgaande fietsers en afslaande automobilisten worden aangepakt. De spitsdrukte en grote snelheidsverschillen tussen de verschillende gebruikers vragen ook om een veilige ruimte voor goede verkeersafwikkeling en een oplossing voor de slechte afwatering. De fietspaden zouden ruimer, comfortabeler en veiliger moeten worden.

Als geheel heeft de N278 voor fietsers een regionale functie en dat vraagt om (meer) samenhang en herkenbaarheid. Het belangrijkste is herstel van het fietspad aan de zuidkant van het Europaplein en het weer in gebruik nemen van de ongelijkvloerse kruising van de Sibemaweg.

Een eind verderop aan de N278 kunnen in de wijk Heer de incomplete en de onveilige voorzieningen voor de fietsers worden meegenomen en buiten de bebouwde kom een veilige aansluiting van de Zwarte Weg.

Gewenste effecten

  • Regionaal fietsverkeer vindt zijn weg en neemt daardoor toe, zowel met snelle als met recreatieve fietsers.
  • Door ruimere fietspaden wordt het fietsen in de drukke spitsen veiliger en prettiger omdat er minder storende inhaalconflicten zijn.
  • Tussen Maastricht west en oost concurreert de fiets beter met de auto door meer comfort en door het wegnemen van gevoelens van onveiligheid en achterstelling. Dat zou tot meer fietsgebruik en minder autogebruik kunnen leiden.
pdf ⋅ 523 KB

Kennedybrug heringericht, Kennedy op de fiets

Download