Kennedy op de fiets

Van het J.F. Kennedytracé (N278) een doorstroomroute maken.

Wat doorgaand autoverkeer hier kan, moet doorgaand fietsverkeer ook kunnen. Dus de oversteken voor doorgaand fietsverkeer zouden beter moeten worden, voorzieningen voor afslaand autoverkeer zouden moeten worden aangepast.

Deze weg heeft qua fietsfunctie en vorm erg verschillende delen.

Het fietsverkeer van Tongerseplein tot Randwyck verdient grote aandacht want dit is het deel met het hoogste gebruik. De mogelijke uitbreiding van de scholen bij het huidige Vistacollege laat het belang van de J.F. Kennedysingel toenemen. De fietspaden zouden ruimer, comfortabeler en veiliger moeten worden. Want er is een grote spitsdrukte met grote snelheidsverschillen tussen de verschillende gebruikers.

Als geheel heeft de N278 voor fietsers een regionale functie en dat vraagt om samenhang en herkenbaarheid.

De voorzieningen voor de fietsers in de wijk Heer en de ontsluiting van het buitengebied kunnen worden meegenomen zodat ook voor fietsers een complete randweg ter beschikking komt.

Gewenste effecten

  • Regionaal fietsverkeer vindt zijn weg en neemt daardoor toe, zowel met snelle als met recreatieve fietsers.
  • Door ruimere fietspaden wordt het fietsen in de drukke spitsen veiliger en prettiger omdat er minder storende inhaalconflicten zijn.
  • Tussen Maastricht west en oost concurreert de fiets beter met de auto door meer comfort en door het wegnemen van gevoelens van onveiligheid en achterstelling. Dat zou tot meer fietsgebruik en minder autogebruik kunnen leiden.
pdf ⋅ 523 KB

Kennedybrug heringericht, Kennedy op de fiets

Download