Maaspromenade 3.0

Langs de Maas flaneren met en zonder fiets

Hoe fijn zou het niet zijn om langs het water van de Maas te kunnen genieten van het uitzicht, de zon, de mensen en de relatieve rust. Daarom stellen wij stappen voor op weg naar een betere benutting van de ruimte langs de Maas voor recreatie.

Op de westelijke oever van de Maas kan een mooiere flaneerzone worden gerealiseerd. Dat vraagt allereerst om betere toegankelijkheid en sociale veiligheid. Toegankelijkheid voor fietsers en scootmobielers is niet alleen van belang voor deze doelgroepen zelf maar zal ook de sociale veiligheid van wandelaars en verblijvenden bevorderen. Ook fraaie verhardingen, hekwerken, verlichting, bankjes en groenvoorzieningen zijn van belang om de betekenis van de oever voor recreatie te vergroten.

Maaspromenade 3.0 gaat onderlangs Wilhelminabrug, Sint Servaasbrug en J.F. Kennedybrug en is verbonden met de lift naar de Hoeg Brögk. Het biedt uitzicht op rivier, bruggen, de uitmonding van de Jeker en Wyck aan de overkant. Voorlangs StayOkay en over de Parkweg kan worden aangesloten op de Hoge Kanaaldijk.

Ruimte kan worden gevonden door het combineren van paden, trottoirs en fietsstroken tot een loper op één niveau.

Dat er misschien ooit piekmomenten zijn waarop er te veel wandelaars zijn om te fietsen is niet erg als fietsers beschikken over een goed fietspad aan de andere kant van de Maasboulevard. Dat moet dan wel zijn aangelegd. Door het instellen van 30 km/uur op de rijbaan wordt de omgeving vriendelijker en kan op meer plaatsen worden overgestoken.

Klik hier voor een kaart van Maasboulevard 3.0.

Gewenste effecten

  • meer voetgangers, fietsers en scootmobielers maken hier ommetjes,
  • medegebruik door fietsers en betere vormgeving leiden er tot hogere sociale veiligheid want gebruik en sociale veiligheid vormen samen een omhoogwerkende spiraal,
  • kenmerkende beleving van Maastricht als stad aan de rivier,
  • bereikbare Jekermonding,
  • meer bewegen door inwoners,
  • extra ruimte voor ontspanning en ontmoeting.

Deze Grote Fietsambitie heeft een sterke relatie met Rive Gauche.