Greenway Maastricht – Lanaken

Een totaal nieuwe, langgerekte parkroute, tussen de Groene Loper en Lanaken.

Hoe?

Een greenway kan worden gerealiseerd op de voormalige spoorlijn Maastricht – Hasselt, inclusief de spoorbrug. De Greenway kan aantakken op de Parallelweg en het station, maar in het beste geval wordt met een nieuw viaduct over het spooremplacement een nog langere doorgaande lijn gerealiseerd. Van Groene Loper tot Lanaken is de greenway dan 6 kilometer lang. Binnen de stad zal het intensief worden gebruikt, buiten de stad zeer ontspannen.

Klik hier voor een kaart van het voorgestelde tracé voor de greenway Maastricht – Lanaken.

Qua vorm moet worden gedacht aan een groen ingepakt, hoogwaardig fiets-wandelpad. Het stedelijke deel zou meer als snelfietsroute in breed asfalt met apart voetpad, groene bermen en aanliggende parkjes kunnen worden uitgevoerd, het deel tussen Bosscherweg en Lanaken meer als robuuste groene verbinding met combinatiegebruik door fietsers en wandelaars.

Een van de vele buitenlandse voorbeelden is de Bloomingdale Trail in Chicago. Daar voert design de boventoon.

Chicago 606 Bloomingdale trail, geopend in 2015 (Choose Chicago)

Ook de Leisure Lane in Parkstad is een greenway, een geweldig project!

Waarom een greenway Maastricht- Lanaken?

Dit nieuwe fietstracé biedt enorme kansen voor een groenere stad met een veel betere fietsontsluiting! In dit gebied liggen allerlei mogelijkheden voor het combineren van stedelijke ontwikkeling met fietsmobiliteit.

De greenway is dan ook wel een echt grote fietsambitie!

Aan duurzame ontwikkeling kan dit opleveren:

 • een hoogwaardige fietsverbinding tussen Maastricht Oost en Maastricht West (verkeersveilig en aantrekkelijk)
 • een toegankelijk lineair park binnen stedelijk gebied dat het systeem van de Groene Loper verbindt met andere parken (Griend, Maasoevers, Frontenpark, Lanakerveld)
 • een nieuwe ontsluiting voor hoofdkantoor DSM vanuit Maastricht Oost
 • ontwikkelingskansen voor het nu nog geïsoleerde stedelijk gebied van Wyck Noord
 • betere fietsbereikbaarheid van het station en de stationsomgeving
 • een rechtstreekse aantakking van Limmel, Beatrixhaven en andere fiets- en loopverbindingen naar het noorden via de F. de Veijestraat
 • aansluiting op Sphinxlocatie met onder meer Muziekgieterij, Lumière, Studenthotel en nieuwe woningen
 • aansluiting op Frontenpark met daarin een knooppunt van fiets- en wandelpaden
 • aantakkingen van woonwijk Boschpoort (trap naar Biesenweg) en bedrijventerrein Bosscherveld
 • een aansluiting op recreatiegebied Lanakerveld met fietspad naar Veldwezelt
 • een aansluiting op bedrijventerrein Europark
 • een rechtstreekse verbinding met centrum Lanaken
 • een hoogwaardige verbinding van het Nederlandse en het Vlaamse fietsrouteknooppuntennetwerk
 • behoud van de spoorbrug als kenmerkend stadsbeeld
 • behoud van de spoorbedding door een zinnige nieuwe functie