Greenway Maastricht – Lanaken

Een totaal nieuwe, langgerekte parkroute, tussen de Groene Loper en Lanaken.

Hoe?

Een greenway kan worden gerealiseerd op de voormalige spoorlijn Maastricht – Hasselt, inclusief de spoorbrug. De Greenway kan aantakken op de Parallelweg en het station, maar in het beste geval wordt met een nieuw viaduct over het spooremplacement een nog langere doorgaande lijn gerealiseerd. Van Groene Loper tot Lanaken is de greenway dan 6 kilometer lang. Binnen de stad zal het intensief worden gebruikt, buiten de stad zeer ontspannen.

Klik hier voor een kaart van het voorgestelde tracé voor de greenway Maastricht – Lanaken.

Qua vorm moet worden gedacht aan een groen ingepakt, hoogwaardig fiets-wandelpad. Het stedelijke deel zou meer als doorfietsroute in breed asfalt met apart voetpad, groene bermen en aanliggende parkjes kunnen worden uitgevoerd. Want dit deel kan zo een grote rol spelen als hoogwaardige fietsverbinding tussen Maastricht West, station en Maastricht Noord. Het deel tussen Bosscherweg en Lanaken sluit er op aan, maar daarvoor ligt een inrichting als groene verbinding met combinatiegebruik door fietsers en wandelaars meer voor de hand.

Een van de vele buitenlandse voorbeelden is de Bloomingdale Trail in Chicago. Daar voert design de boventoon. De meeste Greenways zijn eenvoudiger en natuurlijker.

Chicago 606 Bloomingdale trail, geopend in 2015 (Choose Chicago)

Ook de Parkstadroute is (grotendeels) een greenway, een geweldig project!

Waarom een greenway Maastricht- Lanaken?

Dit nieuwe fietstracé biedt kansen voor grote verbetering van het stedelijke, regionale en recreatieve fietsnetwerk in Maastricht: robuuster, gestrekter, autonomer en groener. Daarbij komen allerlei mogelijkheden voor het combineren van stedelijke ontwikkeling met fietsmobiliteit.

De greenway is dan ook wel een echt grote fietsambitie!

Aan duurzame ontwikkeling kan dit opleveren:

 • een hoogwaardige fietsverbinding van Maastricht West, Maastricht West, Maastricht Noord en het station (vlot, verkeersveilig en aantrekkelijk)
 • een praktische verbinding van groengebieden in Maastricht: Groene Loper, Griend, Maasoevers, Frontenpark, Lanakerveld, Van de Vennepark, Dousberg
 • een nieuwe, conflictarme en groene radiaal die onder meer het fietsen van lussen tussen centrum en stadsrand mogelijk maakt
 • een rechtstreekse internationale fietsroute Maastricht – Lanaken

Onderdelen zijn onder meer:

 • een nieuwe ontsluiting voor hoofdkantoor DSM vanuit Maastricht Oost
 • ontwikkelingskansen voor het nu nog geïsoleerde stedelijk gebied van Wyck Noord
 • betere fietsbereikbaarheid van het station en de stationsomgeving
 • een rechtstreekse aantakking van Limmel, Beatrixhaven en andere fiets- en loopverbindingen naar het noorden via de F. de Veijestraat
 • aansluiting op Sphinxlocatie met onder meer Muziekgieterij, Lumière, Studenthotel en nieuwe woningen
 • aansluiting op Frontenpark met daarin een knooppunt van fiets- en wandelpaden
 • aantakkingen van woonwijk Boschpoort (trap naar Biesenweg) en bedrijventerrein Bosscherveld
 • een aansluiting op de Brusselseweg nabij de grensovergang in Smeermaas
 • een aansluiting op recreatiegebied Lanakerveld met fietspad naar Via Regia en Veldwezelt
 • een aansluiting op bedrijventerrein Europark
 • een rechtstreekse verbinding met centrum Lanaken
 • een hoogwaardige verbinding van het Nederlandse en het Vlaamse fietsrouteknooppuntennetwerk
 • behoud van de spoorbrug als kenmerkend stadsbeeld
 • behoud van de spoorbedding door een zinnige nieuwe functie