Intro

De Fietsersbond is een vereniging van fietsers en heeft afdelingen door heel Nederland en een kantoor in Utrecht. De Fietsersbond afdeling Maastricht is de meest zuidelijke afdeling en behartigt de belangen van fietsers in Maastricht en in de Heuvellandgemeenten Meerssen, Valkenburg, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem en Vaals. De afdeling heeft ongeveer 300 leden.

Adres
Fietsersbond afdeling Maastricht en Heuvelland, p.a. Jekerweg 59, 6212 GA  MAASTRICHT, e-mail [email protected]