Fietsplan Maastricht 2009 vastgesteld

Op 22 september 2009 heeft de gemeenteraad het fietsplan Maastricht vastgesteld. Tot het laatste moment toe heeft de Fietsersbond daar voor gevochten. Hieronder volgt de samenvatting van de politieke behandeling, letterlijk overgenomen van de gemeentelijke website (www.maastricht.nl).

Betrokkenheid inwoners maakt Fietsplan Maastricht succesvol

Ruim 800 burgers maakten actief gebruik van de mogelijkheid om digitaal knelpunten en suggesties aan te leveren voor een fietsplan Maastricht. Het plan is gemaakt om de economische ontwikkeling van de stad op een duurzame wijze mogelijk te maken en de bereikbaarheid en leefbaarheid van de stad te waarborgen. Ook past het bevorderen van het fietsgebruik binnen het gezondheidsbeleid om mensen aan het bewegen te krijgen. De ambitie is dat iedere inwoner of bezoeker van de stad en regio voor korte stukken (tot 7,5 kilometer) de fiets als vervoersmiddel moet gaan overwegen. Tijdens de vergadering bleken specifiek het tweerichtingen fietsverkeer op de Brusselsestraat, de afsluiting van de Mergelweg, de rol van de fietsersbond, voldoende fietsstallingen en de wegsleepregeling onderwerp van discussie. Diverse fracties wilden daarom een besluit over de Brusselsestraat en de Mergelweg nu uit het plan halen om hier later op terug te komen. De CVP stelde nadrukkelijk dat deze twee punten definitief uit het besluit gehaald moeten worden wegens de negatieve economische gevolgen. De wethouder wil graag ook de plannen Brusselsestraat en Mergelweg verder onderzoeken op uitvoerbaarheid. Het totale fietsplan geeft voornamelijk de omvang van de ambitie weer en sluit uiteindelijk afwijkende keuzes op deelprojecten niet uit. Amendementen die dit moesten bewerkstelligen haalden het niet. Het voorstel werd aangenomen. LPM stemde tegen.