Het Heegs Velorium

Voor een sterkere positie van de fiets in en om De Heeg.

Een extra aanleiding daarvoor is de verhuizing van het bikepark Green043 van de Groene Loper naar de groene wig bij De Heeg. Want is het bikepark dan nog wel per fiets bereikbaar? Het bikepark groeit er door tot een breed buitensportcentrum onder de naam Velorium en belooft een aanjager te worden voor een gezonde actieve levensstijl, temeer vanwege de wil en mogelijkheden om met veel andere partijen samen te werken.

Een belangrijke fietswens voor Velorium en wijk is een veilige fiets- en voetgangersverbinding over Steynboeckel. Steeds meer voorzieningen komen buiten de eigen wijk te liggen en daarom moeten De Heeg, Heugem en Randwyck ook voor kinderen veilig verbonden worden. Ook kan een koppeling worden gemaakt met ontwikkelingskansen voor het groengebied aan de rand van De Heeg, denk behalve aan het Velorium aan een natuurtransferium aan de Köbbesweg, aan robuustere recreatieve paden, een fraaier gebied en een veilige fietsontsluiting voor uitspanning De Dwaze Herder.

Bij De Heeg grenst Maastricht aan Gronsveld en liggen logische mogelijkheden om oude wegen en landschapselementen van het heuvellandschap naar de stad door te trekken en historische verbindingen terug aan elkaar te knopen. De wandelroutes kunnen over deze wegen en paden over de gemeentegrens heen worden verlengd naar het buitengebied.

Ook de directe lijn tussen het zuidelijk Heuvelland en Maastricht verdient voor zover mogelijk te worden hersteld.

Deze ambitie heeft de voormalige Maastrichterweg als basis. Deze weg liep vanuit Maastricht gezien rechtstreeks naar Gronsveld en vanaf daar rechtdoor over de Kampweg naar Eckelrade en het achterliggende Heuvelland. De historische weg werd in de tweede helft van de 20ste eeuw onderbroken door de aanleg van de Köbbesweg, De Heeg, A2, Molensingel, Oeslingerbaan en Randwyck. Dit maakte nieuwe namen noodzakelijk voor de versnipperde resten van de weg langs De Heeg en Heugem die nauwelijks verbinden.

De ambitie betreft concreet herstel en opwaardering van de voormalige Maastrichterweg tussen de rotonde bij de Rijksweg nabij Gronsveld en het fietspad langs de Limburglaan. Bij de Molensingel bij Heugem sluit de route aan op de verlengde Groene Loper. Het noordelijke deel van de Maastrichterweg is helaas opgeheven bij de bouw van een woonbuurt in Randwyck en daarom sluit de route aan op de Limburglaan via een omweg over de Beente. Ondanks beperkingen lijkt een wezenlijke opwaardering en transformatie van routes en omgeving mogelijk.

Klik hier voor een kaart met routes voor het Heegs Velorium

Cijfers
Omvang belangrijkste fietsroute: rotonde Gronsveld – fietspad Molensingel 1,75 km, rotonde Gronsveld – fietspad Limburglaan 3,12 km.

Gewenste effecten:

  • dat Maastricht en Gronsveld weer optimaal zijn verbonden,
  • dat actief bewegen van stad naar land of andersom gemakkelijk en veilig gaat,
  • dat mensen in de omgeving gezonder gaan leven door meer beweegruimte en door veilige ontsluiting van allerlei voorzieningen,
  • dat kinderen zelfstandig mobiel zijn en veilig kunnen fietsen naar de sportterreinen, scholen, andere voorzieningen en vriendjes in andere wijken (voor kinderen veilige fietsverbinding van De Heeg, Heugem en Randwyck),
  • dat autorijden evident niet of minder nodig is.

Deze fietsambitie heeft een sterke relatie met Sjengenroutes.