Het Heegs Velorium

Voor een sterkere positie van de fiets om en in De Heeg.

Een extra aanleiding daarvoor is de verhuizing van het bikepark Green043 van de Groene Loper naar de groene wig bij De Heeg. Het bikepark groeit er door tot een breed buitensportcentrum onder de naam Velorium en belooft een aanjager te worden voor een gezonde actieve levensstijl, temeer vanwege de wil en mogelijkheden om met veel andere partijen samen te werken. Maar is het bikepark daar wel per fiets bereikbaar? Het kan zeker beter.

Hoe?

Gewenst zijn zowel een hoogwaardige invulling van de groene omgeving van het Velorium (de wig tussen de A2, de bebouwing van de Heeg, de Rijksweg en Gronsveld) als een robuuste ontsluiting van die wig via de Maastrichterweg.

De groene wig aan de rand van De Heeg biedt tal van kansen voor een samenhangende ontwikkeling waarbij het geheel meer wordt dan de som der delen. Denk aan een natuurrecreatiegebied: een aantrekkelijk landschap met toegankelijke recreatieve landwegen en daarin sportpark Velorium, uitspanning De Dwaze Herder en andere recreatievoorzieningen en aan de groen ingepakte Köbbesweg een natuurtransferium .

Bij De Heeg grenst Maastricht aan Gronsveld en liggen logische mogelijkheden om oude wegen en landschapselementen van het heuvellandschap naar de stad door te trekken en historische verbindingen terug aan elkaar te knopen. De wandelroutes kunnen over deze wegen en paden over de gemeentegrens heen worden verlengd naar het buitengebied.

Als er sprake is van een veilige een aantrekkelijke fietsontsluiting kunnen zowel het outdoor sportpark Velorium als uitspanning De Dwaze Herder hun potentie als fietsmagneten ontwikkelen. De Maastrichterweg is de belangrijkste ader door de groene wig. Zoals de naam aangeeft is dit een onderdeel van een historische en rechtstreekse weg tussen het zuidelijk Heuvelland en Maastricht. Die weg heeft zijn herkenbaarheid en functie verloren.

De Maastrichterweg liep vanuit Maastricht gezien rechtstreeks naar Gronsveld en vanaf daar rechtdoor over de Kampweg naar Eckelrade en het achterliggende Heuvelland. De historische weg werd in de tweede helft van de 20ste eeuw onderbroken door de aanleg van Randwyck, de Oeslingerbaan, de Molensingel, de A2, de Heeg en de Köbbesweg. Dit maakte ook nieuwe namen noodzakelijk voor de versnipperde resten van de weg langs Heugem en De Heeg.

De fietsambitie is gericht op herstel en opwaardering van het tracé van de voormalige Maastrichterweg vanaf het fietspad langs de Limburglaan tot en met de rotonde aan de Rijksweg bij Gronsveld. De route is nu al autoluw en verkeerslichtenvrij. Het is vooral in herkenbaarheid en aantrekkelijkheid dat een wezenlijke opwaardering mogelijk is. Daarmee worden niet alleen de voorzieningen in de groene wig beter ontsloten, ook wordt de regionale fietsverbinding van Maastricht met het Heuvelland versterkt.

Klik hier voor een kaart met routes en ideeën voor ambitie Heegs Velorium

Cijfers
Lengte fietsroute Limburglaan – rotonde Gronsveld: 3,12 km.

Gewenste effecten:

  • dat Maastricht en Gronsveld weer optimaal zijn verbonden,
  • dat actief bewegen van stad naar land of andersom gemakkelijk en veilig gaat,
  • dat mensen in de omgeving gezonder gaan leven door meer beweegruimte en door veilige en prettige ontsluiting van allerlei voorzieningen (waaronder het Velorium),
  • dat kinderen zelfstandig mobiel zijn en veilig kunnen fietsen naar de sportterreinen, scholen, andere voorzieningen en vriendjes in andere wijken (voor kinderen veilige fietsverbinding van De Heeg, Heugem en Randwyck),
  • dat er goede omstandigheden worden geboden voor een florerende fietseconomie (bikenomics) en duurzaam ruimtegebruik in de omgeving,
  • dat autorijden evident niet of minder nodig is.

Deze fietsambitie heeft een sterke relatie met Sjengenroutes en met De Groene Uitloper.