Wat doen wij?

Wij proberen het fietsklimaat in Maastricht & Heuvelland te verbeteren. Aangezien de lokale overheid daar de grootste invloed op heeft, richten we ons vooral op de gemeenten. Zonder ons zouden gemeenten de fiets heel vaak hebben ‘vergeten’ in hun plannen…

Het opstellen en communiceren van visies en adviezen is onze belangrijkste activiteit. We baseren onze inbreng vooral op praktijkervaringen en op ontwikkelingen elders in binnen- en buitenland. We voeren veel overleggen. We brengen talloze wensen in bij de politici, bestuurders en de ambtenarij. Gevraagd en ongevraagd. We hebben een werkgroep voor het ledenblad Fietsentere. In de gemeenten Eijsden-Margraten, Meerssen, Valkenburg, Gulpen-Wittem en Vaals hebben we contactpersonen. In Valkenburg is een werkgroep in oprichting. We komen vier keer per jaar met zijn allen bij elkaar, waarvan een keer in de vorm van een fietstocht.

Anno 2023 zijn de verbetering van het J.F. Kennedytraject en de toekomst van het verkeer in Wyck de grote actuele thema’s in Maastricht.