Wat doen wij?

Wij proberen het fietsklimaat in Maastricht & Heuvelland te verbeteren. Aangezien de overheid daar de grootste invloed op heeft, richten we ons vooral op de gemeenten. Zonder ons zouden gemeenten de fiets heel vaak hebben ‘vergeten’.

Het opstellen en communiceren van visies en adviezen is onze belangrijkste activiteit. We brengen talloze wensen in bij de politici, bestuurders en de ambtenarij. Gevraagd en ongevraagd. We hebben een werkgroep voor het ledenblad Fietsentere. In de gemeenten Eijsden-Margraten, Valkenburg, Gulpen-Wittem en Vaals hebben we contactpersonen. We hopen dat iemand zich komt opwerpen als kandidaat-contactpersoon voor de gemeente Meerssen. We komen vier keer per jaar met zijn allen bij elkaar, waarvan een keer in de vorm van een fietstocht.

Anno 2021 zijn de volgende thema’s het meest actueel:
Uitvoering van het Actieplan voor fietsparkeren en -stallen in het centrum van de stad
Uitvoering van het Actieplan voor fietsroutes in Maastricht
Het bedenken en uitwerken van grote(re) ambities voor de fiets in Maastricht