Wat doen wij?

We komen vier keer per jaar met zijn allen bij elkaar, waarvan een keer in de vorm van een fietstocht. Daarnaast hebben we vaste werkgroepen, namelijk voor algemene zaken en beleidsbeïnvloeding in Maastricht (de stuurgroep), voor het ledenblad Fietsentére, voor PR/ledenwerving en voor Valkenburg. In de gemeenten Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem en Vaals hebben we contactpersonen.

Om het gemeentelijk beleid zo goed mogelijk te kunnen beinvloeden zijn de dossiers die voor de Fietsersbond van belang zijn, verdeeld onder de actieve leden.

Nr. Dossier / Project


2 A2-ondertunneling
3 Noorderbrugtracé (RMP Maastricht Noord) en Maaskruisend verkeer
4 Binnenstad, Brusselsestraat, Grote Gracht en fietsen door het park
5 Buitenwijken en Beatrixhaven, veiligheid op hoofdfietsroutes
6 Fietsparkeren
7 Kennedytracé en Sibematunnel
8 Landgoederenzone en fietsroutes door het Geuldal
9 GrensMaas-gebied, Borgharen-Itteren en de
Jaagpaden Julianakanaal
10 Stationstraverse (tunnel onder het station met fietsenstalling)
11 Tracé van de tram Hasselt -Maastricht
12 Herinrichting ENCI-groeve
13 Luchtkwaliteit
14 Maastricht Bereikbaar
15 Fietsrouteplanner
16 Heuvelland-gemeenten Eijsden-Margraten, Valkenburg, Gulpen-Wittem en Vaals

versie 13-02-2014