Wat doen wij?

Wij proberen het fietsklimaat in Maastricht & Heuvelland te verbeteren. Aangezien de overheid daar de grootste invloed op heeft, richten we ons vooral op de gemeenten. Zonder ons zouden gemeenten de fiets heel vaak hebben ‘vergeten’.

Het opstellen en communiceren van visies en adviezen is onze belangrijkste activiteit. We brengen talloze wensen in bij de politici, bestuurders en de ambtenarij. Gevraagd en ongevraagd. We hebben ook twee vaste werkgroepen, namelijk voor algemene zaken en beleidsbeïnvloeding in Maastricht (de stuurgroep) en voor het ledenblad Fietsentere. In de gemeenten Eijsden-Margraten, Valkenburg, Gulpen-Wittem en Vaals hebben we contactpersonen. We komen vier keer per jaar met zijn allen bij elkaar, waarvan een keer in de vorm van een fietstocht.

Om de gemeenten en andere partijen zo goed mogelijk te kunnen beïnvloeden zijn de dossiers die voor de Fietsersbond van belang zijn, verdeeld onder de actieve leden. Lang lopende dossiers hebben een eigen rubriek op deze site.

Anno 2021 zijn de volgende thema’s het meest actueel:
Uitvoering van het Actieplan voor fietsparkeren en -stallen in het centrum van de stad
Uitvoering van het Actieplan voor fietsroutes in Maastricht
Het bedenken en uitwerken van grote ambities voor de fiets in Maastricht

In 2021 worden hopelijk ook de eerste ritten gemaakt met Fietsen Alle Jaren Maastricht.