Wat doen wij?

We komen vier keer per jaar met zijn allen bij elkaar, waarvan een keer in de vorm van een fietstocht. Daarnaast hebben we vaste werkgroepen, namelijk voor algemene zaken en beleidsbeïnvloeding in Maastricht (de stuurgroep) en voor het ledenblad Fietsentere. In de gemeenten Eijsden-Margraten, Meerssen, Valkenburg, Gulpen-Wittem en Vaals hebben we contactpersonen.

Om de gemeenten en andere partijen zo goed mogelijk te kunnen beïnvloeden zijn de dossiers die voor de Fietsersbond van belang zijn, verdeeld onder de actieve leden. Lang lopende dossiers hebben een eigen rubriek op deze site.

Anno 2019 zijn de volgende thema’s het meest actueel:
Milieuzone / autoluwe stad
Stad en spoor (spoorkruisingen, stationsomgeving)
Fietsparkeren in de binnenstad
Herinrichting Tongerseweg
Fietsvriendelijkheid supermarkten
Tram Hasselt-Maastricht

In 2020 beginnen we met een nieuw thema: het stimuleren van vrachtvervoer per bakfiets of andere fietsachtige voertuigen.