Aanpak fietsdiefstal

De laatste jaren verschijnen in de pers vaker berichten van de diefstal van dure fietsen: sportfietsen (meestal in het Heuvelland) of E-bikes. Dat komt overeen met verhalen uit onze kennissenkring. In Zuid-Limburg kun je een dure fiets helaas nergens veilig parkeren zonder dat er toezicht is. Om te zorgen dat mensen ook met een goede fiets naar de stad kunnen, zijn daar bewaakte stallingen noodzakelijk. Vandaar dat de Fietsersbond in het kader van het Actieplan Fietsparkeren (2020) pleit voor het inrichten van tenminste één bewaakte stalling in uitgaansgebied die tot ’s avonds laat open is voor het faciliteren van bezoek aan theater, restaurants, terrassen en evenementen.

Fietsdiefstal is een hardnekkig probleem in Maastricht. Gegevens van 2019 laten zelfs zien dat in Maastricht per 10.000 inwoners meer aangiften van fietsdiefstal zijn gedaan dan waar ook in Nederland. 1571 inwoners deden de moeite om de fietsdiefstal aan te geven, dat zijn er 129 per 10.000 inwoners. Een fractie meer dan in Amsterdam.

Kijken we wat langer terug, dan valt wel een dalende lijn op: in 2004 waren in Maastricht 207 aangiften van fietsdiefstal per 10.000 inwoners, in 2010 173, in 2011 142 en in 2012 145 (toen stond Maastricht op de vierde plaats van Nederland). Waarschijnlijk is het aantal fietsdiefstallen in Maastricht ook daadwerkelijk gedaald want uit cijfers van enquêtes naar slachtofferschap blijkt dat er een landelijke daling is. De aangiftebereidheid daalt echter ook nog.

Mogelijk zien we in Maastricht ook positieve effecten van de komst van de drie gratis bewaakte stallingen, rekken met aanbindmogelijkheid of betere handhaving.

Bij onderzoek van de Fietsersbond in het verleden bleek dat fietsen vooral overdag werden gestolen. Ook ’s avonds verdwenen fietsen. Het aantal fietsen dat ’s nachts werd gestolen was klein. Stadscentra en stations waren vaak risicolocaties voor fietsdiefstal, maar de meeste fietsen werden vanuit de woning of de woonomgeving gestolen.

De aanleg van veilige stallingen in het centrum volstaat dus niet om dit omvangrijke probleem verder aan te pakken. Brede aandacht voor veilig stallen en parkeren blijft nodig, niet alleen voor het welzijn van de inwoners maar ook om angst voor diefstal geen reden te laten zijn om niet de fiets te gebruiken.