Jaagpaden Julianakanaal

Ze zouden Zuid- en Midden-Limburg met elkaar kunnen verbinden.

Is het geen goed idee om de hoge, puntige dijk aan de westkant van het Julianakanaal af te vlakken en te verbreden voor aanleg van een 3 of 4 meter breed snelfietspad tussen Maastricht en Maasbracht? Immers, het faciliteren van de grote mobiliteit in noord-zuidrichting is een belangrijke opgave en de dijken bieden een kans voor een hoogwaardige fietsroute.

Hoe de 36 kilometer lange fietsroute langs het Julianakanaal verloren ging

Ooit konden we fietsen tussen Maastricht en Maasbracht over de jaagpaden van het Julianakanaal. Autovrij, conflictvrij, op één gelijke hoogte en zonder te verdwalen. Heerlijk omgeven door groen.

Tot de oude paden te erg in verval waren geraakt. In de jaren ’90 werden delen afgesloten.

De Fietsersbond heeft veel moeite gedaan om de overheid aan te zetten tot behoud van de complete fietsverbinding.

Dat is niet gelukt.

Wel zijn delen behouden en verbeterd. Bij Elsloo is daarentegen een deel onherstelbaar opgeofferd voor de verbreding van het kanaal.

Tien jaar na onze actie begon wel de aanleg van nieuwe fietspaden in het grensmaasgebied, in het gebied tussen Julianakanaal en Maas. Deze fietspaden zijn breder en kunnen de functie van de jaagpaden een beetje overnemen. Voor het verduidelijken van die doorgaande route is dan wel fietsbewegwijzering nodig. De jaagpaden worden nu hier en daar onderdeel van bewegwijzerde wandelroutes.

Bijgaande artikelen tonen een deel van onze inzet voor de inmiddels verdwenen uiterst smalle ‘snelfietsroute’ over de spits toelopende dijken van het Julianakanaal.

De nieuwe fiets- en wandelpaden in het grensmaasgebied zijn onderdeel van het Rivierpark Maasvallei op zowel de Vlaamse als de Nederlandse oever.