Fietswrakken opruimen

Om te voorkomen dat de openbare fietsrekken verstopt raken met ongebruikte fietsen willen wij:

  • dat weesfietsen en fietswrakken regelmatig worden verwijderd, niet alleen in de binnenstad maar overal waar zij het gebruik van de rekken door actieve fietsers onmogelijk maken,
  • dat mensen die Maastricht verlaten worden geholpen bij het herbestemmen van fietsen die zij niet meeverhuizen,
  • dat inwoners van Maastricht niet meer afhankelijk zijn van een auto om op een nette manier van een kapotte fiets af te komen.

Er is op alle terreinen enige voortgang geboekt. De Fietsbank haalt ongebruikte fietsen op (maar de Fietsbank is door verhuizing tot november 2023 niet actief). In 2022 heeft de UM inleverpunten ingericht op Tapijn bij gebouw A en in Randwyck bij de ronding van UNS50. In 2023 is het fietsparkeerhandhavingsteam van de gemeente uitgebreid tot maar liefst 7 personen.

Klein onderzoek met onthutsende conclusie

Zaterdag 22 maart 2014 heeft de Fietsersbond in het kader van de landelijke actie fietswrakken opgespoord in Maastricht. Na afloop kon de bond rond de 40 nieuwe fietswrakken aan de gemeente Maastricht melden, inclusief de plek waar ze weg te halen zijn.

Er werd nog een belangrijke constatering gedaan: minstens 1 op de 3 gestalde fietsen was een weesfiets. Dat waren fietsen met 1 of 2 lege banden die verder nog in redelijke staat leken te zijn.

Weesfietsen en fietswrakken hebben dus een grote invloed op de beschikbare capaciteit van de fietsenrekken voor de bezoekers en bewoners van de binnenstad.

Volgens fietsspecialist “Aon de Stasie” zijn veel van deze fietsen afkomstig van vertrekkende studenten die geen tijd/zin om hun af te danken fiets naar het milieupark in Heugem te brengen. Dat is onhandig, want hoe moeten ze weer zonder fiets terugkomen? Ze laten hem dus ergens in de stad of bij een station achter. In april en mei zou het aantal weesfietsen al toenemen.

Afleveren bij het punt van definitief vertrek, namelijk het  Centraal station, zou voor studenten een gemakkelijke oplossing kunnen zijn.

Na 2014 is het aantal wrakken en weesfietsen als gevolg van het sterk toegenomen studentenaantal en de toegenomen bewoning van de binnenstad nog enorm toegenomen.