Kalmering van de Beatrixhaven

Veilig maken van de ontsluiting en van de doorgaande routes.

Dat het bedrijventerrein als veilig haven aanvoelt zal een onhaalbare doelstelling zijn. Daarvoor is er teveel zware bedrijvigheid en te weinig ruimte voor de ontsluiting. Wel kunnen fietsers en voetgangers meer worden beschermd tegen de meest woeste elementen. Daar zijn meer dan genoeg redenen voor, want de Beatrixhaven is niet alleen industrieterrein, er ligt ook een doorgaande fietsverbinding.

De verbinding Fregatweg Galjoenweg – Willem Alexanderweg is de kortste verbinding tussen Bunde en Maastricht en dus van belang voor allerlei fietsers, niet alleen voor werknemers of bezoekers van de bedrijven op het terrein. Ondanks de enorme hoeveelheid zwaar verkeer is het beschermend niveau van de fietsvoorzieningen zeer beperkt. Opvallend is ook dat voetgangersvoorzieningen ontbreken op de verbindingen met Station Noord.

Als belangrijkste verbeteringen kan worden gedacht aan een veiliger kruispunt van Galjoenweg en Fregatweg en aan vrijliggende fietspaden op de Willem Alexanderweg westzijde en de Galjoenweg.

Het oplossen van knelpunten kan echter geen grote ambitie worden genoemd. Daarvoor dient het hele gebied voor langzaam verkeer (niet alleen fiets) een opwaardering te krijgen. Denk aan het opknappen en verbeteren van de Fregatweg en aan een voetpad langs de Korvetweg. Een grootse maatregel zou zijn het vervangen van de ongebruikte spoorbaan langs de Fregatweg door een goed vrijliggend fietspad en meer groen.

Voor de kaart met maatregelen klik hier.

Gewenste effecten

  • Fietsers ervaren in de Beatrixhaven minder bedreigingen (positief gezondheidseffect).
  • Verkeer naar de bedrijven en doorgaand regionaal verkeer, in het bijzonder tussen Bunde en Maastricht, zal daardoor vaker dan nu met de fiets gaan plaatsvinden.
  • Station Noord wordt beter benut.
  • Er is een minder ernstige onderbreking van de knooppuntenfietsroute over de Boekenderweg (tussen de knooppunten 13 en 14).

Deze Grote Fietsambitie heeft een sterke relatie met Fietspadenplan.