Investeren in de fiets?

Investeren in de fiets gaat niet vanzelf

Nooit gedacht dat de Fietsersbond in de CVP een partner zou vinden. In de gecombineerde raadscommissievergadering Stadsontwikkeling en Stadsbeheer, Milieu en Mobiliteit heeft de Fietsersbond een inspraakreactie gegeven op het project Ruimtelijk Mobiliteitspakket Maastricht Noord in de vorm van een presentatie. We hebben gekozen voor dit middel omdat een reactie met woord en beeld veel indringender is dan voorgelezen verhaaltje.

Bijna een week eerder hadden we met een delegatie van de raad al een discussie over dit project en de samenhang met de teleurstellende fietsmaatregelen in het project A2 Passage Maastricht, ook aan de hand van een presentatie. Op basis van deze discussie hebben wij de koppeling tussen beide projecten laten varen.

Het is interessant in de commissievergadering te merken hoe sommige politieke partijen reageren op de inspraak (de meeste fracties bedanken de insprekers), de inhoud van de inspraak en anderen min of meer vasthouden aan hun eigen items. Daarmee wordt ook duidelijk dat de inspraak in de commissie gevolgd moet worden door een meer formele inspraak waarin duidelijke vragen gesteld worden over de door ons aangevoerde punten. Het college of de ambtenaren moeten daarop dan antwoorden en de raadsleden krijgen die antwoorden weer te zien (op de vragen die zij zelf dus niet gesteld hebben…).

Twee fracties benadrukten dat de Fietsersbond sterk betrokken moet worden bij de uitwerking, iets wat ook ambtelijk gewenst wordt.

CVP’er Sondeijker stelde als enige dat het belangrijk is te streven naar een autoluwe stad, omdat het opheffen van het ene knelpunt tot een nieuw knelpunt elders leidt. De discussie in de raad gaat momenteel over tracékeuze voor de autobevorderende voorzieningen en de locatie voor grootschalige detailhandel. Alleen de CVP geeft een reactie op het niveau van de Fietsersbond, waar de vraag gesteld wordt of zonder meer meegebogen moet worden met voorspelde groei van automobiliteit of dat de verhoudingen in investeringen niet fundamenteel anders moeten.

De SP haalde de Sibematunnel aan als voorbeeld hoe fietsmaatregelen tussen de wal en het schip geraken als ze pas in een laat stadium worden uitgewerkt.

Een belangrijk resultaat: de Sibematunnel is inmiddels een “merk”. Iedereen gebruikt de naam en een flink aantal fracties staat achter het tunneltje, al heeft niemand een idee hoe de financiering te regelen. De wethouder gaf aan vanuit het stadsbestuur ook bezig te zijn met de Sibematunnel.

Leo Maathuis, 21-10-2011