Sjengenroutes

Het in orde brengen van alle routes tussen Maastricht en omgeving.

Vervolmaking van de radiale routes tussen Maastricht en omgeving vanuit een compleet plan. Met aandacht voor utilitair en recreatief gebruik.

Uitvalsroutes, vanuit de stad naar recreatiegebieden, komen in aanmerking voor subsidies vanuit het Nationaal Toekomstbeeld Fiets. Ook is het Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling LEADER Zuid-Limburg beschikbaar.

Gewenste effecten

  • Gebruik van fiets of E-bike in plaats van de auto.
  • Meer mensen in stad en omgeving die actief bewegen.
  • Een meer open stad: Sjengen fietsen naar de boeren en de boeren fietsen naar de Sjengen.