Sjengenroutes

Het in orde brengen van álle routes tussen Maastricht en omgeving.

Grondig aanpakken van de (radiale) routes tussen Maastricht en omgeving vanuit een compleet plan. Zodat iedereen fijn en zonder onderbrekingen stad-in en stad-uit kan fietsen. Aangenaam fietsen vanaf de voordeur en tot in het centrum. Ook door parken, langs de skatebaan en langs alle andere voorzieningen die je graag bezoekt.

Uitvalsroutes, vanuit de stad naar recreatiegebieden, komen in aanmerking voor subsidies vanuit het Nationaal Toekomstbeeld Fiets. Ook is het Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling LEADER Zuid-Limburg beschikbaar.

Gewenste effecten

  • Gebruik van fiets of E-bike in plaats van de auto.
  • Meer mensen in stad en omgeving die actief bewegen.
  • Een meer open stad: Sjengen fietsen naar de boeren en de boeren fietsen naar de Sjengen.