De Julianakanaalsage

Artikel dat verscheen in de rubriek Rare Fratsen van de Vogelvrije Fietser van mei-juni 2007.

Hoelang kunnen ambtenaren en bestuurders praten over het onderhoud van fietspaden? Jaren. Kamervragen, brieven aan de minister, tot nu toe hielp niks om Rijkswaterstaat zo ver te krijgen de paden langs het Julianakanaal in Limburg op te knappen.

‘Het is ontzettend jammer dat er niets wordt gedaan aan de fietspaden langs het Julianakanaal. Werkelijk een schitterende route, maar onmogelijk om nog fatsoenlijk over te fietsen. Zelfs als je loopt, is het gevaar groot dat men struikelt’, mailt T.M. Wissing uit Berg aan de Maas. In 2005 was er al druk overleg tussen de gemeenten Stein, Meerssen en Sittard-Geleen, de provincie Limburg en Rijkswaterstaat. De gemeenten en de provincie zijn warm voorstander van opknappen. Stein zette zelfs 50.000 euro op de begroting. Rijkswaterstaat hield de boot af: het waren geen fietspaden maar schouwpaden, bedoeld voor de inspectie van het Julianakanaal. Onderhoud had ‘geen prioriteit’. In de zomer van 2005 stelde GroenLinks-kamerlid Wijnand Duyvendak Kamervragen. Minister Peijs hield zich op de vlakte, als gemeenten wilden investeren: prima. Maar Rijkswaterstaat had zijn eigen afwegingen.

Paul Alzer, beleidsmedewerker verkeer van de provincie Limburg:
‘Dat is ook frappant dat u belt. We hebben maandag overleg met de betrokken gemeenten en Rijkswaterstaat. Rogier Vluggen van de gemeente Stein heeft het initiatief genomen.’

Rogier Vluggen, senior medewerker van openbare werken van de gemeente Stein:
‘Eind vorig jaar kregen we signalen dat Rijkswaterstaat er wellicht toch geld in wil steken. Ze willen meer publiekgericht gaan werken. Het onderhouden van deze paden is een manier. Afgelopen maandag is besproken hoe we de paden kunnen opknappen. De slechtste plekken verbeteren kost al gauw twee, drie ton; er een volwaardig fietspad van maken een veelvoud. Rijkswaterstaat heeft nog meer paden langs kanalen. Ze zijn voorzichtig want ze willen geen precedent scheppen.’

Erik Eussen, Rijkswaterstaat district Maastricht-Maas:
‘We willen in 2008 de meest publieksgerichte overheidsinstantie zijn, dus moeten we onze wat arrogante houding laten varen en denken aan onze klanten. Wat betreft de paden langs het Julianakanaal willen we meepraten, meedenken en een bijdrage leveren.’

Dat klinkt goed.

‘Nou, verwacht nu niet dat Rijkswaterstaat die fietspaden even gaat opknappen. Na het eerste overleg, gaan we nu eerst inventariseren wat er precies moet gebeuren en hoeveel dat kost. Dan praten we nog een aantal maanden verder op ambtelijk niveau en dat moet dan leiden tot een bestuurlijke afspraak. Er liggen niet binnen een half jaar goede fietspaden.’

Laurent Theunissen van Fietsersbondafdeling Maastricht:
‘In 2005 is er ook al geïnventariseerd wat er moest gebeuren, inclusief een kostenraming.’

Wat is er dan nu anders?

Alzer van de provincie:
‘Toen was er bij het Rijk geen gevoel van ‘we moeten hier iets aan doen’. Het waren de gemeenten en de provincie die de kar trokken. Dat is veranderd toen het nieuwe hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat Limburg met Stein is gaan praten.’

De gemeenten hebben eerder al gezegd dat ze bereid waren te betalen. Kan de provincie de zaak niet vlot trekken?

‘Als provincie gaan wij ook een duit in het zakje doen. Maar wij vinden dat Rijkswaterstaat hier een verantwoordelijkheid heeft. Het is niet zo dat de provincie dan maar gaat bijlappen, dat doen we ook niet als Rijkswaterstaat het onderhoud aan een sluis laat versloffen.’

Bent u optimistisch gestemd over deze zaak?

‘Ik heb er wel vertrouwen in, maar in 2007 zal het niet meer gebeuren. Op zijn vroegst wordt het 2008.’

Tekst: Karin Broer.