Maasoversteek Borgharen

Het is een al tientallen jaren oude wens om over de Maas ten noorden van Maastricht een nieuwe fietsoversteek te maken. Deze wens is in hoge mate het gevolg van de onaantrekkelijkheid van Maastricht noord: zowel de Noorderbrug als de vieze industrieterreinen met hun vrachtverkeer wil je het liefst mijden.

Goed nieuws: anno 2020 kwam een plan om aan de zuidrand van Borgharen een fietsbrug over de Maas te maken naar het nieuwe fietspad om het natuurpark van Bosscherveld. Ook het budget is geregeld. Vermoedelijk wordt de brug in 2023 aangelegd.

Dankzij de nieuwe brug is het gemakkelijker een internationaal rondje te fietsen in Rivierpark Maasvallei zonder in de stad te komen. Dat zal wel zeker tot meer recreatieve fietsers in het gebied leiden.

Door de aanleg van het natuurpark ontbreekt een rechtstreekse verbinding met de Bosscherweg. Fietsers moeten om het park heen rijden. Bij elkaar is dat ruim 2 kilometer om. Dit zijn wel autovrije kilometers maar de omweg is vermoedelijk toch ook een barrière voor sommig gebruik van deze route: de fietser en zeker de wandelaar is minder snel op bestemming maar er is vooral een risico op een lagere sociale veiligheid.

De besluiten zijn genomen en de praktijk moet het verder uitwijzen.