Maastricht vergeleken met elders

Begin 2018 zijn drie actuele rapporten beschikbaar die een globaal oordeel geven over het Maastrichtse fietsklimaat: Fietsstad 2018 (opdrachtgever: Fietsersbond), CE Delft (opdrachtgevers Natuur & Milieu, Fietsersbond, Milieudefensie, MENSenSTRAAT, Rover, Longfonds en Wandelnet) en Ledenonderzoek ANWB.

Hieronder een kort overzicht van de actuele onderzoeken naar de positie van de fietser in Maastricht in vergelijking met andere steden in Nederland, met links naar de rapportages:

1 Rapport Fietsersbond Fietsstad 2018

In dit rapport (opdrachtgever Fietsersbond) worden aan de hand van een aantal criteria  punten toebedeeld in een schaal van 1 tot 5. Houten is fietsstad 2018 geworden met een totaalcore van 4,5; Maastricht had een totaalscore van 3,6.

In dit rapport (maart 2018) staan allerlei uitkomsten voor de gemeente Maastricht.
 
Een van de conclusies uit dit onderzoek: “In de vier grootste steden is het onveiligheidsgevoel het grootst, op de voet gevolgd door Maastricht en Delft.”
De onderzoeken duiden erop dat Maastricht weliswaar niet onderaan de lijst bungelt wat betreft onveilig fietsen en andere aspecten van het fietsklimaat, maar dat er zeker nog werk aan de winkel is.