Tweede kans voor Randwyck

De hoogste tijd om in actie te komen!

In 1996 bood de Fietsersbond haar Zwartboek Randwyck aan de besturen van gemeente, universiteit en ziekenhuis aan. Dit leidde tot de aanleg van de doorgaande fietspaden van Randwyck. Inmiddels is Randwyck de grootste werklocatie van Limburg waar het bruist van activiteit. Afgelopen jaren heeft de Universiteit er een locatie voor het nieuwe Scienceprogramma in gebruik genomen. Er komen steeds meer studentenwoningen. En er wordt ook bijzonder veel gefietst. De openbare ruimte is echter uitsluitend met een functioneel doel ingericht en mist vrijwel alle eigenschappen die Maastricht aantrekkelijk maakt. Er zijn overdreven veel asfaltbanen. Ondanks grote parkeergarages zijn alle open terreinen voor parkeren bestemd. De fietspaden zijn na 25 jaar aan groot onderhoud en verbreding toe. Groen ontbreekt. Voetgangersroutes zijn versnipperd.

Goede openbare ruimte zal de beleving én de gezondheid van heel veel mensen verbeteren.

Een plan daarvoor ligt al 7 jaar klaar en heet Structuurvisie Brightlands Maastricht Health Campus, 2014. Het is de hoogste tijd om tot actie over te gaan. De Health Campus dient een voorbeeld van een gezonde omgeving te zijn! Enne, niet alleen goede paden en groenvoorzieningen, maar ook lagere snelheidsregimes zijn daarvoor wenselijk!

Gewenste effecten

  • Tevreden fietsers.
  • Meer fietsgebruik door betere en aantrekkelijke doorkruisbaarheid.
  • Meer voetgangers.
  • Meer wandelommetjes.
  • Een beter imago van Maastricht onder de vele bezoekers van het gebied.
  • Een omgeving die past bij de gemeenschappelijke noemer van de belangrijkste functies in het gebied: gezondheid.

Deze Grote Fietsambitie heeft een relatie met De Groene Uitloper en met 30 is het nieuwe 50.