Tweede kans voor Randwyck

De hoogste tijd om in actie te komen!

In 1996 bood de Fietsersbond haar Zwartboek Randwyck aan de besturen van gemeente, universiteit en ziekenhuis aan. Dit leidde tot de aanleg van de doorgaande fietspaden van Randwyck. Inmiddels is Randwyck de grootste werklocatie van Limburg waar het bruist van activiteit. Er wordt ook bijzonder veel gefietst. De openbare ruimte is echter uitsluitend met een functioneel doel ingericht en mist vrijwel alle eigenschappen die Maastricht aantrekkelijk maakt. Er zijn overdreven veel asfaltbanen. Ondanks grote parkeergarages zijn alle open terreinen voor parkeren bestemd. De fietspaden zijn na 25 jaar aan groot onderhoud en verbreding toe. Groen ontbreekt. Voetgangersroutes zijn versnipperd.

Goede openbare ruimte zal de beleving van heel veel mensen verbeteren.

Een plan daarvoor ligt al 7 jaar klaar en heet Structuurvisie Brightlands Maastricht Health Campus, 2014. Het is de hoogste tijd om tot uitvoering daarvan over te gaan. Enne, niet alleen goede paden en groenvoorzieningen, maar ook lagere snelheidsregimes zijn wenselijk.

Gewenste effecten

  • Tevreden fietsers.
  • Meer fietsgebruik door betere en aantrekkelijke doorkruisbaarheid.
  • Meer voetgangers.
  • Meer wandelommetjes.
  • Een beter imago van Maastricht onder de vele bezoekers van het gebied.

Deze Grote Fietsambitie heeft een relatie met De Groene Uitloper.