Aanpak scooters nodig

Brom- en snorfietsen veroorzaken veel luchtvervuiling op fietsroutes in de stad. In een  onderzoek van de GGD in 2016 liep de bijdrage van brom- en snorfietsen aan de luchtvervuiling door fijnstof en ultrafijnstof op bromfietspaden langs drukke wegen op tot 23% (ongeveer evenveel als van het veel intensievere autoverkeer). Daarnaast stoten deze voertuigen nog grote hoeveelheden andere ongezonde stoffen uit, zoals benzeen. Ze maken het fietsen ook onprettig door lawaai en snelheidsverschil. Uit het onderzoek van de GGD bleek ook dat longpatiënten last hebben van benauwdheid door luchtvervuiling op hun fietsroute. Wil je het gebruik van de fiets stimuleren en de stad gezonder maken, dan is scooterbeleid wenselijk.

Voor de gemeente Maastricht kan worden gedacht aan maatregelen als:

  • brommers op de rijbaan
  • groter scootervrij gebied in de binnenstad
  • uitbreiding controle, bijv. ook op de feitelijk gereden snelheid
  • meer scootervrije fietspaden en handhavingsacties daarbij
  • minder kruispunten met stoplichten (want daar staan fietsers en scooters meestal lange tijd bij elkaar)

Het aantal scooters is sinds 2007 in heel Nederland sterk toegenomen: het bezit steeg met twee derde deel. De milieueisen zijn daarentegen relatief laag. Scooters met nieuwe viertaktmotors zijn minder vervuilend dan de oude tweetakters, maar nog steeds veel vervuilender dan auto’s.

Meer informatie over het onderzoek is hier te vinden.