Valkenburg

Valkenburg is een heel klein stadje met een prachtige ligging in het Geuldal. Het toerisme is hier zo ongeveer uitgevonden, maar autoverkeer kan nauwelijks worden verwerkt: Valkenburg is verkeerskundig gezien een prop in het dal, ook voor fietsers.

Wielersport is een belangrijke bron van inkomsten. Dat is ruimte-efficiënt en milieuvriendelijk, maar niet iedereen is er blij mee. Irritatie over sportfietsers leidt in het Heuvelland regelmatig tot weerstand tegen fietsvoorzieningen voor de eigen bevolking. Voor het Shimano experience centre is een doods gebied (de voormalige Leeuwbrouwerij) opgeknapt. Wel is dat net als het landgoed van kasteel Sint Gerlach privé-domein.

In Valkenburg is het afgelopen decennium winst geboekt door aanleg van enkele formele en informele fietswegen. Ook is er een trage fietsroute door het centrum gemaakt als alternatief voor de provinciale weg.

Helaas is het tot op heden niet gelukt om het snelle fietspad tussen Maastricht en Geulhem door te trekken tot centrum Valkenburg, noch om een verkeersveilige route te maken van Schin op Geul naar de voorzieningen (scholen, winkels) in Valkenburg.

Andere wensen van de Fietsersbond voor Valkenburg zullen tzt hieronder worden vermeld.