Valkenburg

Valkenburg is een heel klein stadje met een prachtige ligging in het Geuldal. Het toerisme is hier zo ongeveer uitgevonden.

Autoverkeer kan nauwelijks worden verwerkt: Valkenburg werd verkeerskundig gezien een prop in het dal, ook voor fietsers.

Wielersport is een belangrijke bron van inkomsten. Dat is ruimte-efficiënt en milieuvriendelijk, maar niet iedereen is er blij mee. Irritatie over sportfietsers leidt in het Heuvelland regelmatig tot weerstand tegen fietsvoorzieningen voor de eigen bevolking. Voor het Shimano experience centre is een doods gebied (de voormalige Leeuwbrouwerij) opgeknapt. Wel is dat net als het landgoed van kasteel Sint Gerlach privé-domein.

In Valkenburg is het afgelopen decennium winst geboekt door aanleg van enkele formele en informele fietswegen. Ook is er een trage fietsroute door het centrum gemaakt als alternatief voor de provinciale weg.

Situaties zoals in Neerhem waar auto’s nog steeds met 50 km/uur vlak langs fietsers mogen rijden zijn echter intimiderend en roepen stress op. Ze hebben een grote negatieve impact. Invoering van een maximumsnelheid van 30 km/uur binnen de hele bebouwde kom zou de positie van kwetsbare verkeersdeelnemers versterken.

Op de Meesweg is een goed besluit om een veilige fietsroute van Vilt naar de basisschool in Berg te maken helaas wat verkeerd uitgewerkt bij de verkeersdrempels. We hopen dat die alsnog worden aangepast zodat ook daar de situatie veilige én praktisch wordt.

De Fietsersbond hoopt dat de gemeente Valkenburg het fietsen naar school in de toekomst nog meer stimuleert door aanleg van een veilig en rechtstreeks fietspad door het Odapark naar de basisschool en de sportzaal. Immers: jong geleerd om gezond te bewegen is oud gedaan.

Helaas is het tot op heden niet gelukt om het snelle fietspad tussen Maastricht en Geulhem door te trekken tot centrum Valkenburg, noch om een verkeersveilige route te maken van Schin op Geul naar de voorzieningen (scholen, winkels) in Valkenburg. Grote wensen die we niet mogen vergeten…

Een oud, maar helaas nog niet helemaal verouderd, wensenlijstje staat hieronder als bijlage. We gaan dit nog vernieuwen.