Aanbevelingen voor Maastricht, een Fietsstad in wording

N.a.v. de verkiezing Fietsstad 2016, gewonnen door Nijmegen

“Met de Fietsstadverkiezing hoopt de Fietsersbond enerzijds dat gemeenten worden gestimuleerd om (nog) beter fietsbeleid te voeren, anderzijds dat gemeenten van elkaar kunnen leren. Daarom krijgt u dit quickscan-rapport, opgesteld door het Fietsstad-team van de Fietsersbond, over de huidige stand van zaken met daarin aanbevelingen voor verbeteringen en aandacht voor goede voorbeelden uit andere (deelnemende) gemeenten. De goede voorbeelden uit de kandidaat-steden vormen een belangrijk onderdeel van dit rapport en kunt u vinden via www.fietsstad2016.nl.

Uit de ingezonden informatie maakt de Fietsersbond duidelijk op dat Maastricht een heldere ambitie heeft om een echte fietsstad te worden. Met de aanbevelingen en de goede voorbeelden uit dit rapport, vertrouwen wij erop dat u de komende jaren een aantal stappen zult zetten die in belangrijke mate zullen bijdragen aan een verdere verbetering van het fietsklimaat in uw gemeente.

Wij danken u hartelijk voor uw deelname aan de verkiezing van Fietsstad 2016 en wij hopen u terug te zien bij de verkiezing van Fietsstad 2018!”

In de bijlage vind je alle aanbevelingen.

Dus Maastricht, pak de uitdaging op. Met nog meer inzet voor de fiets op naar 2018!

Het hele rapport