Station – Centraal – Station

De combinatie van fiets en trein beter laten concurreren met de auto.

Het station is een belangrijke fietsknoop en de treinfietser moet zowel met goede stallingen als met goede routes worden gefaciliteerd. Alleen zo kan de fiets-treincombinatie regionaal enigszins concurreren met de auto. Landelijk gebruikt bijna de helft van de treinreizigers de fiets als voor- of natransport en is maar liefst 1 op de 3 fietsers in het stadscentrum een treinfietser. Als dat in Maastricht minder het geval zou zijn, moeten we streven naar meer om de mobiliteit duurzamer te maken.

Fietsers die naar het station fietsen moeten een trein halen en willen daarom doorfietsen. Het is daarom zowel voor het fietssysteem als voor het treinsysteem van belang dat er snelle routes vanuit alle stadsdelen, ook vanuit west, naar het station beschikbaar zijn.

Onderzoek wijst uit dat de fietsbereikbaarheid van het station vanuit een groot aantal wijken niet zo evident is. De noord-zuidverbindingen hebben de hoogste kwaliteit en kunnen nog beter, maar de grote wijken vragen ook om goede oost-westverbindingen.

Station Maastricht met radiale routes
Station Maastricht met de beste routes (blauw) en sterke verlengingen (rood). De pijlen gaan tot het eerste obstakelpunt (VRI, gevaarlijk kruispunt, hobbelstraat). De relatie van de westelijke woonwijken met het station is voor de fiets problematisch. Er is wel een sterke buslijn.

Om de rode lijnen te realiseren zijn de volgende maatregelen nodig;

  • een vlot te nemen kruispunt bij de Wilhelminasingel
  • een veiligere oversteek bij Duitse Poort
  • realisatie van De Groene Uitloper
  • fietsstroken / fietsvoorzieningen op de Adelbert van Scharnlaan
  • een totaal nieuwe fietsroute Parallelweg – botermijn – spoorbrug

Ook heel veel andere verbeteringen op het hoofdnetwerk van Maastricht kunnen kleine stapjes bijdragen aan een betere verbinding met het station.