Fietsparkeerverboden en wegsleepbeleid

Vanwege nieuwe ontwikkelingen wordt deze pagina binnenkort aangepast.

Historie

In 2005 is een fietsparkeerverbod ingesteld in het centrum van de binnenstad. Daarvoor had Maastricht alleen relatief kleinschalige fietsparkeerverboden op het Stationsplein, aan de zuidzijde van de Markt en bij het AZM. Vanaf 1 juni 2005 werden alle fietsen die in het centrum buiten de rekken stonden door een speciale functionaris verwijderd. Positief is wel dat tegelijkertijd bewaakt parkeren in het centrum gratis werd.

De Fietsersbond stelde in 2005 een lijst op met argumenten tegen het het stallingsverbod en diende 31 mei van dat jaar een bezwaarschrift in tegen de uitvoering. Het toenmalige College van B en W heeft onze bezwaren, na lang wachten, op 23 februari 2006 grotendeels ongegrond verklaard. We zijn toen in beroep gegaan bij de bestuursrechtbank. Dit beroep hebben we 22 april 2006 zelf ingetrokken. Want:

 • Het tekort aan fietsparkeerplaatsen (de belangrijkste rechtsgrond van ons bezwaar) was inmiddels aangepakt.
 • De gemeenteraad had, ondanks alle protest, in januari 2006 besloten om de proef om zetten in structureel beleid.
 • Het wegslepen was, mede onder invloed van onze kritiek, op een aantal punten aangepast: er werden geen boetes meer opgelegd, er werden voorwaarschuwingen met stuurhangers ingevoerd en eigenaren kregen voortaan enige tijd om hun fiets zelf te verwijderen.
 • Er trad een nieuw College van B en W aan dat in haar Bestuursakkoord 2006 van 3 april een ander beleid aangekondigde: “Het wildstalingsverbod van fietsen in de binnenstad wordt beperkt tot de kwetsbare winkelstraten en handhaving richt zich primair op daadwerkelijke overlast.”

  De officiële vaststelling van dat nieuw handhavingsbeleid duurde lang, maar, maar in juni 2007 hebben B en W dan toch officieel besloten om het wegsleepbeleid vergaand te versoepelen. Tegelijkertijd is echter besloten om het handhavingsgebied flink te vergroten!

 • Het handhavingsgebied wordt na aanleg van nieuwe stallingen fors uitgebreid, namelijk met de Markt, Hoenderstraat, Maasboulevard tussen de bruggen, opritten Wilhelminabrug, Gubbelstraat, Boschstraat ten zuiden van de Sint Catharinastraat, Grote Gracht tussen Markt en Helmstraat, zuidrand Vrijthof. Ook de nieuwe stedelijke ruimten van Mosae Forum vallen onder de verbodszone.
 • Handhaving zal alleen worden ingezet ter bestrijding van overlast in kwetsbare straten, waarmee locaties worden bedoeld  waar gestalde (brom)fietsen per definitie hinder veroorzaken of in ernstige mate ontsierend zijn.
 • De wethouder Mobiliteit krijgt het mandaat om deze ‘hotspots’ vast te stellen.
 • Op het moment van het verschijnen van de Collegenota worden als hotspots aangewezen: het Vrijthof (in het bijzonder de omgeving van de bushalte), de Mariastraat (brommers), Achter de Comedie (bij voorstellingen/evenementen in de Bonbonnière), Vissersmaas (soms belemmering doorgang door veel fietsen buiten de rekken), Stationsplein (belemmering entree van de stationshal).
 • Brommers worden niet weggesleept maar bekeurd (boete van 35 euro).
 • Fietsen die niet worden opgehaald gaan, als ze nog goed zijn, niet meer naar de shredder maar worden verkocht.
 • Sinds halfweg 2007 wil de gemeente dus alleen ingrijpen waar foutgeparkeerde fietsen daadwerkelijk overlast veroorzaken. Er is geen jacht meer op iedere foutgeparkeerde fiets.

  Fietsen op smalle stoep
  De hoek Markt-Grote Gracht  is ook een hot-spot

  In 2010 is een wrakken- en weesfietsbeleid ontwikkeld. Want teveel ongebruikte fietsen nemen kostbare plaatsen in de rekken. Die fietsen worden af en toe verwijderd. Niet vaak genoeg constateren we in 2014 bij een wrakkenactie.

 • In de periode tot 2020 wordt een tamelijk passief beleid gevoerd behalve in de stationsomgeving waar in 2018 een nieuwe gratis stalling wordt geopend en talloze fietsen die toch op straat worden gezet worden verwijderd. 

  Waar mag je wel en waar niet de fiets parkeren?

  Het onderstaande kaartje geeft de verbodszone aan die op 26 november 2008 inging. Een recente kaart ontbreekt op de voorlichtingspagina’s van de gemeente. In ieder geval is er ook bij het station een fietsparkeerverbodszone.

Het centrum van Maastricht

 • Gratis bewaakt stallen kan in het centrum in de kelder bij de Kesselskade en in een pand aan de noordkant van de Markt. Onder het Stationsplein kan 24 uur gratis bewaakt worden gestald. Onder het Vrijthof is alleen camerabewaking.

 • Waar fietsen geparkeerd mógen worden, kán het door plaatsgebrek niet altijd! Daarom moeten wij de gemeente onder druk houden om de benodigde plaats daadwerkelijk ter beschikking te stellen! Bijvoorbeeld op het Vrijthof waar bij talrijke evenementen fietsenrekken juist worden weggehaald.

  Boetes, wegslepen en ophalen

 • Medewerkers van het Team Handhaven kunnen proces-verbaal opmaken als u parkeert waar dat niet mag.

 • Weggesleept worden vooral wrakken en fietsen waarvan kan worden opgemaakt dat ze lang niet meer zijn gebruikt (weesfietsen). Het gaat met name om de omgeving van het station en om de binnenstad. Voorafgaand aan het verwijderen dienen deze fietsen eerst een label te krijgen.

 • Als de gemeente uw fiets heeft verwijderd, dan wordt uw fiets gedurende een periode van dertien weken opgeslagen in het Fietsdepot. Op www.verlorenofgevonden.nl kunt u controleren of ook uw fiets zich bij deze gemeentelijke opslaglocatie bevindt. Hou er bij ophalen wel rekening mee dat u aan moet tonen dat de fiets echt van u is. Bijvoorbeeld door middel van een passende fietssleutel of door een aankoopbewijs mee te nemen. U moet ook uw legitimatiebewijs laten zien.

 • Het gemeentelijke Fietsdepot bevindt zich op het adres Gerardusweg 39. Slechts geopend op maandag van 13.00-17.00 uur en donderdag van 15.30 tot 16.30 uur.

 • Staat er een fietswrak of een gewone fiets al langere tijd ongebruikt voor uw deur en u weet niet wie de eigenaar is, dan kunt u deze digitaal melden via www.verlorenofgevonden.nl. Deze fiets wordt dan opgehaald.