Parkeren en stallen

In deze rubriek allereerst aandacht voor het fietsparkeren in Maastricht. Maastricht houdt de grote groei van het fietsgebruik niet bij. Er is anno 2020 op veel plekken een tekort aan fietsparkeerruimte. Voor een groot deel komt dat doordat oude fietsen die niet meer worden gebruikt (weesfietsen en fietswrakken) in de fietsenrekken blijven staan. Een oplossing voor het weesfietsenprobleem is zeer wenselijk. Ook het weghalen van fietsenrekken tijdens evenementen is een groot probleem. Maastricht heeft ook geen buurtstallingen en de fietsenkelder onder het Vrijthof is een gribus. Er is behoefte aan een bewaakte stalling in het uitgaansgebied en aan een grotere stalling aan de achterzijde van het hoofdstation.

De gemeente Maastricht werkt gelukkig aan concrete oplossingen. Dat project heet Actieplan Fietsparkeren. Wij helpen mee met de zoektocht naar de beste oplossingen.

Fietsen staan soms hinderlijk op straat. Gebrek aan stallingen en fietsparkeerplaatsen maakt dat erger. In 2005 werd in het centrum van de binnenstad een fietsparkeerverbod ingesteld. Daarvoor had Maastricht alleen relatief kleinschalige fietsparkeerverboden op het Stationsplein, aan de zuidzijde van de Markt en bij het AZM. Nadat een periode van repressieve handhaving omtrent 2005 veel negatieve energie opwekte, zijn de scherpe kantjes van de handhaving eraf gehaald. Echter er zijn wel nog problemen met hinderlijk staande fietsen en met de acceptatie van fietsen in het algemeen door een deel van de bevolking.

Verder hieronder ook aandacht voor het parkeren van auto’s. Dat heeft meer invloed op het fietsklimaat in de stad dan menigeen denkt.