Parkeren

In deze rubriek allereerst aandacht voor het fietsparkeren in Maastricht. Maastricht houdt de grote groei van het fietsgebruik niet bij. Er is anno 2019 op veel plekken een tekort aan fietsparkeerruimte. Voor een groot deel komt dat doordat oude fietsen die niet meer worden gebruikt (weesfietsen en fietswrakken) in de fietsenrekken blijven staan. Een oplossing voor het weesfietsenprobleem is zeer wenselijk. Maar er is ook niet tijdig geïnvesteerd in de benodigde forse uitbreiding van de fietsenrekken bij station Randwyck en in een grotere stalling aan de achterzijde van het hoofdstation. Maastricht heeft ook geen buurtstallingen en de fietsenkelder onder het Vrijthof is een gribus.

Fietsen staan soms hinderlijk op straat. Gebrek aan stallingen maakt dat erger. In 2005 werd in het centrum van de binnenstad een fietsparkeerverbod ingesteld. Daarvoor had Maastricht alleen relatief kleinschalige fietsparkeerverboden op het Stationsplein, aan de zuidzijde van de Markt en bij het AZM.

Verder hieronder ook aandacht voor het parkeren van auto’s. Dat heeft meer invloed op het fietsklimaat in de stad dan menigeen denkt.