Ruimte voor parkeren en stallen

Een fiets vraagt weliswaar weinig ruimte maar in een fietsstad telt het wel op.

Vanwege het toenemend fietsgebruik willen wij meer ruimte voor het parkeren en stallen van fietsen. Het grote ruimtebeslag door geparkeerde auto’s willen we daarentegen indammen om fietsen en lopen nog verder te bevorderen.

Behoefte aan ruimte voor fietsparkeren

Maastricht houdt de grote groei van de vraag naar fietsparkeerruimte niet bij. Die groei is een gevolg van de sterk toegenomen studentenpopulatie (in de periode 2016-2021 een toename van 5000 studenten aan de UM), van de intensievere bewoning van de binnenstad en van de toename van het fietsgebruik in Maastricht.

Er was al jaren een voortdurend tekort aan fietsparkeerruimte. Een belangrijke oorzaak daarvan is het massaal achterlaten van ongebruikte fietsen de rekken op straat. Steeds opnieuw zullen weesfietsen en fietswrakken moeten worden verwijderd. Wat stallingen betreft is de kwaliteit vaak een probleem. Slechte toegankelijkheid ontmoedigt het gebruik ervan, denk daarbij niet alleen aan de fietsenkelder onder het Vrijthof maar ook aan wooncomplexen. Buurtstallingen heeft Maastricht helemaal niet.

Negatief beeld van de fiets

Op social media kom je vaak een negatief ‘frame’ tegen als het om de fietsen in de binnenstad gaat. Dat gaat veel verder dan alleen klachten over daadwerkelijke hinder. Het is begrijpelijk dat irritatie groeit als een oplossing voor de hinder uitblijft. Daarom is het belangrijk dat locaties waar fietsen echt hinderlijk staan worden aangepakt.

Het actieplan van de Gemeente Maastricht

De gemeente Maastricht werkt gelukkig aan concrete oplossingen. Dat programma heet Actieplan Fietsparkeren. Er worden heel veel fietsenrekken bijgeplaatst, fietsparkeervakken aangelegd, een communicatiecampagne uitgevoerd en vanaf 2023 wordt ook strenger opgetreden tegen fietsen die niet volgens de regels worden geparkeerd. Helaas heeft de gemeente er in 2023 ook voor gekozen om het gebied met gereguleerd fietsparkeren fors uit te breiden (tot zelfs buiten de binnenstad).

Een belangrijke wens waarvoor alsmaar geen oplossing gevonden wordt is een hoogwaardige bewaakte stalling aan de westkant van het centrum.

De auto’s bezetten meer openbare ruimte dan de fietsen

Verder hieronder ook aandacht voor het parkeren van auto’s. Dat heeft meer invloed op het fietsklimaat in de stad dan menigeen denkt.