Parkeren

In deze rubriek allereerst aandacht voor het fietsparkeren in Maastricht. Daarbij hoort ook informatie over het fietsparkeerverbod dat in 2005 werd ingesteld in het centrum van de binnenstad. Daarvoor had Maastricht alleen relatief kleinschalige fietsparkeerverboden op het Stationsplein, aan de zuidzijde van de Markt en bij het AZM.

Verder ook aandacht voor het parkeren van auto’s. Dat heeft meer invloed op het fietsklimaat in de stad dan menigeen denkt.