Betere Maaskruisingen

Om van twee halfbakken delen een complete stad te maken.

De Maas verdeelt Maastricht in twee even grote delen, dus hoe je de Maas kunt kruisen is belangrijk voor het fietsklimaat van Maastricht. De kwaliteit van de Maastrichtse Maaskruisingen is het grote aantal (vijf bruggen die anno 2020 voor fietsers toegankelijk zijn). Maar geen enkele Maaskruising is echt goed voor de fiets: soms vanwege de brug zelf, soms vanwege matige aansluitende fietsverbindingen, en soms vanwege beide.

Er zijn meerdere actuele projecten relevant voor de oversteekbaarheid:

1. De aanleg van een fietsbrug bij Borgharen (aanbesteding opgestart in 2021, uitvoering wegens budgetproblemen uitgesteld).

2. De verbetering van de fietsroute over de J.F. Kennedybrug (planvorming gestart in 2021, verloopt traag).

3. Verkeersprojecten in Wyck die invloed hebben op de bereikbaarheid van de Sint Servaasbrug, Wilhelminabrug en Hoeg Brögk (planvorming stroef en versnipperd).

4. De Omgevingsvisie benoemt een nieuwe fiets/voetgangersbrug tussen Wilhelminabrug en Noorderbrug als wens.