Maaskruisingen

De Maas verdeelt Maastricht in twee even grote delen, dus hoe je de Maas kunt kruisen is belangrijk voor het fietsklimaat van Maastricht. De kwaliteit van de Maastrichtse Maaskruisingen is het grote aantal (vijf bruggen die anno 2020 voor fietsers toegankelijk zijn). Maar geen enkele Maaskruising is echt goed voor de fiets: soms vanwege de brug zelf, soms vanwege matige aansluitende fietsverbindingen.

Er zijn meerdere actuele projecten relevant voor de oversteekbaarheid:

1. De aanleg van een fietsbrug bij Borgharen (aanbesteding opgestart in 2021).

2. De verbetering van de fietsroute over de J.F. Kennedybrug (start planvorming en ontwerp in 2021).

3. Verkeersprojecten in Wyck die invloed hebben op de bereikbaarheid van de Sint Servaasbrug, Wilhelminabrug en Hoeg Brögk (planvorming loopt stroef).