Fietsmaatregelen in Maastricht west?

Om de leefkwaliteit en de luchtkwaliteit in Maastricht west te verbeteren heeft de gemeente een groot aantal maatregelen op een rij gezet en in 2017 in de gemeenteraad gebracht.

Aanleiding waren klachten over het vele verkeer op de Tongerseweg.

Onder de mogelijke verkeersmaatregelen zit ook een pakket maatregelen voor het verbeteren van de fietsroutes in de wijde omgeving van de Tongerseweg. Het gaat daarbij om nieuwe schakels die niet gekoppeld zijn aan autoverkeer, om het ombouwen van fietsstroken naar fietspaden en om aanleg van fietsstraten.

De ambtenaar die de nota schreef noemt het de aanleg van vergevingsgezinde fietsvoorzieningen. Een mooi streven.

De bestaande fietsroutes in Maastricht west zijn meer dan twintig jaar geleden op relatief goedkope wijze ingericht met fietsstroken. Met vrijliggende fietspaden kan het veiligheidsgevoel en de aantrekkelijkheid worden verhoogd. Fietsstraten kunnen de herkenbaarheid van het netwerk verhogen en het mensen gemakkelijker maken om de fiets te gaan gebruiken. Op dit moment begrijpen veel Maastrichtenaren niet waarover het gaat als ze het woord fietsroutes horen, dat komt doordat ze hier geen doorlopend herkenbaar geheel vormen.

De fietsmaatregelen kunnen over een lange periode worden gespreid en voor een deel worden gekoppeld aan onderhoudsprogramma’s. Om daar goed op in te springen moet wel een inrichtingsplan klaar liggen.

De discussie en het besluit in de raad heeft zich echter toegespitst op alleen de leefbaarheid rondom de Tongerseweg. De fietsmaatregelen in de wijdere omgeving laten op zich wachten.