Verkeers(on)veiligheid

Dat er weinig ongevallen gebeuren in Maastricht betekent niet dat de verkeersveiligheid voor fietsers in orde is. De verkeersveiligheid is pas goed als jong en oud zich veilig voelt om waar nodig of wenselijk de fiets te gebruiken. Verkeersveiligheid is een voorwaarde voor een hoog fietsgebruik in de stad. En een stad is pas echt fietsvriendelijk als fietsen geen stress oproept, maar ontspant. Een onveilig gevoel tijdens het fietsen is ongewenst, want het is ongezond en maakt fietsen onprettig.