Knopen leggen

Gemakkelijk schakelen en de weg vinden.

Knooppunten zijn plekken waar de schakels van het fietsnetwerk van Maastricht elkaar ontmoeten. Dat zijn plekken waar uitwisseling moet worden gefaciliteerd. Logisch toch?

Deze verknopingen lijken misschien vanzelfsprekend, maar in de praktijk zijn er in Maastricht allerlei obstakels die een goede uitwisseling in de weg staan: onherkenbare fietsroutes, ontbrekende wegwijzers, stoplichten, onveilige oversteken, randjes, haakse bochten, hekjes, enzovoorts.

Zo is de bestaande prioritering in het systeem voor de verkeerslichtenregeling gebaseerd op (achterhaalde) politieke besluiten uit de tijd van het bevorderen van de vlotte doorstroming van het autoverkeer. Deze prioriteiten hebben een grote invloed op de beleving van de verschillende verkeersdeelnemers en ontmoedigen fietsen en lopen.

De knooppunten moeten gaan voldoen aan de bekende eisen die aan fietsnetwerken worden gesteld: samenhang, directheid, veiligheid, comfort en aantrekkelijkheid. Knooppunten van regionale fietsroutes stellen specifieke eisen, zoals bijvoorbeeld bewegwijzering. Ook de punten waar gewisseld wordt tussen het stedelijk fietsnetwerk en het recreatieve netwerk (dat letterlijk knooppuntennetwerk wordt genoemd) of tussen het stedelijk fietsnetwerk en de wijk- of buurtnetwerken zijn verbeterbaar.

Verknopen is het door ons gewenste beleidsmatige antwoord op de versnippering van het Maastrichtse fietsnetwerk.

Ter verduidelijking beschrijven we een casus:

Casus Hoeg Brögk
Voor mensen met kinderen op de fiets, met zware (elektrische) fietsen, op scootmobielen of bakfietsen, en voor sommige ouderen zijn de trappen naar de Hoeg Brögk een ware hindernis. De Sint Servaasbrug is steeds minder een alternatief, want die staat vaak hoog vanwege de doorgang van grote schepen. Dat gaat niet minder worden als gevolg van het beleid van Rijkswaterstaat. Dus nogal wat mensen zijn gebaat met gebruik van de liften van de Hoeg Brögk. Echter aan de westkant staat de lift letterlijk op de oever. Niet alleen de verkeersweg Maasboulevard maar ook lange hekwerken hinderen de toegang tot de lift vanaf de fietsroute over de Maasboulevard. Vanaf de fietsroute door het park ligt de lift zelfs in het verborgene, achter trappen, struiken en hekken. Genoeg redenen om een extra lift te plaatsen die vanaf het fietspad van de Maasboulevard én vanuit het park (fietspad De Boompjes) eenvoudigweg bereikbaar is.

Wensenkaart fietsverkeer 2022
Wensen voor fietspaden, fietsstraten, fietsstroken en verknopingen, voorjaar 2022

Gewenste effecten

  • Fietsen gaat intuïtief want het netwerk is herkenbaar.
  • Iedereen kan meedoen want er zijn geen hindernissen.
  • Fietsen is comfortabel want de overgangen gaan soepel, zonder afstappen.
  • Er ontstaan doorstroomroutes.
  • Dit verleidt om meer, vaker en voor langere verplaatsingen de fiets te gebruiken.
  • Door herprioriteren volgens ‘STOP’ is niet alleen het gebruik van fiets en benenwagen aantrekkelijker, maar gelijk het gebruik van de auto afgeremd.