Fietsprojecten Meerssen

Een nieuw idee van de Fietsersbond voor de oplossing van het verkeersprobleem op de Ambyerweg in Rothem was aanleiding voor Jan Daems en Laurent Theunissen om contact te zoeken met de verkeersambtenaren van de gemeente Meerssen.

Op 22 januari 2014 vond een constructief gesprek plaats in het gemeentehuis. De gemeente blijkt in 2013 een nieuw gemeentelijk verkeer- en vervoerplan (GVVP) te hebben vastgesteld waarin ruime aandacht is voor de fiets. Ook blijkt de gemeente geïnteresseerd om met externe partijen als de Fietsersbond samen na te denken over het beleid en de maatregelen. Een beleid dat de komende jaren sober zal moeten zijn, net als in de meeste gemeenten: er is een jaarlijks budget van 100.000 euro voor maatregelen uit het GVVP.

Er werd ook terug gekeken naar recente projecten zoals in de omgeving van het Vliegveld. Inventief is een maatregel bovenaan de Snijdersberg.  Daar stonden vaak scholieren op de rijbaan uit te hijgen. Een aanwonende heeft er een stukje tuin ter beschikking gesteld voor een rustbankje waar de kinderen zich veilig kunnen verzamelen op weg naar school.

Specifiek voor fietsverkeer heeft Meerssen in de planning:

  • De aanleg van fietsstroken, bijvoorbeeld op de Pasweg in Bunde, de Bunderstraat in Meerssen centrum en de Processieweg, Broekhoven en Hussenbergstraat ten noorden van Geulle (de Slingerberg met aansluitingen).
  • Plaatsen van fietsenrekken bij bushaltes aan de kerk in Ulestraten en de Essendijk in Geulle.
  • Onderzoek naar school-thuisroutes en naar oplossingen voor de Eijsendaalweg (die ook in gebruik is als verbinding naar de A79).
  • Ombouw van de rotondes om fietsers in de voorrang te zetten.