Meerssen fietsvriendelijk

Nieuwe contactpersoon gaat fietsbelangen inbrengen voor het nieuwe gemeentelijke mobiliteitsplan.

Tien jaar geleden gebeurde het volgende:

Op 22 januari 2014 vond een constructief gesprek plaats in het gemeentehuis. De gemeente blijkt in 2013 een nieuw gemeentelijk verkeer- en vervoerplan (GVVP) te hebben vastgesteld waarin ruime aandacht is voor de fiets. Ook blijkt de gemeente geïnteresseerd om met externe partijen als de Fietsersbond samen na te denken over het beleid en de maatregelen. Een beleid dat de komende jaren sober zal moeten zijn, net als in de meeste gemeenten: er is een jaarlijks budget van 100.000 euro voor maatregelen uit het GVVP.

Er werd ook terug gekeken naar recente projecten zoals in de omgeving van het Vliegveld. Inventief is een maatregel bovenaan de Snijdersberg.  Daar stonden vaak scholieren op de rijbaan uit te hijgen. Een aanwonende heeft er een stukje tuin ter beschikking gesteld voor een rustbankje waar de kinderen zich veilig kunnen verzamelen op weg naar school.

Specifiek voor fietsverkeer heeft Meerssen dan in de planning:

 • De aanleg van fietsstroken, bijvoorbeeld op de Pasweg in Bunde, de Bunderstraat in Meerssen centrum en de Processieweg, Broekhoven en Hussenbergstraat ten noorden van Geulle (de Slingerberg met aansluitingen).
 • Plaatsen van fietsenrekken bij bushaltes aan de kerk in Ulestraten en de Essendijk in Geulle.
 • Onderzoek naar school-thuisroutes en naar oplossingen voor de Eijsendaalweg (die ook in gebruik is als verbinding naar de A79).
 • Ombouw van de rotondes om fietsers in de voorrang te zetten.

Naschrift september 2022:
In de periode na vermeld gesprek heeft de gemeente Meerssen de meeste van deze fietsprojecten en nog veel andere gerealiseerd. Om nog een aantal te noemen:

 • Inrichting van de Vliegveldweg als fietsstraat en verbetering van de fietspaden aan de Maastrichterweg in het kader van de snelle fietsroute Maastricht-Sittard.
 • Realisatie aanliggende fietspaden op de Ambyerstraat.
 • Afsluiting van de Oude Steeg voor autoverkeer.
 • Verlaging van de maximumsnelheid naar 30 km/uur en aanleg fietsstroken op de Pletsstraat, de Vliegenstraat, de Klinkenberg, de Humcoverstraat, de Sint Catharinastraat en in Weert.
 • Aanleg van een fietsstraat bij de nieuwe basisschool in Meerssen-west.
 • Verkeersveiligheidsmaatregelen in Ulestraten.
 • Verlaging van de maximumsnelheid van 80 naar 60 km/uur op de Fregatweg en Meerssenhovenweg.

Dat is veel meer dan aanvankelijk verwacht en daarmee lijkt de aandacht voor de fiets genormaliseerd in de gemeente Meerssen. Dank aan de ambtenaren die dit gestructureerd hebben opgepakt!