Vragen aan het provinciebestuur

Vragen van de D’66 fractie aan de voorzitter van Provinciale Staten van de provincie Limburg (12 juni 2007)

Aan:de Voorzitter van Provinciale Staten
Postbus 5700

6202 MA Maastricht

Van:P.H.B. WesselsVoorhoevepark
22
6591 AJ Gennep
tel.
0485 512 580
06 553 764 26email
[email protected]

Re:Schriftelijke vragen ex artikel 38 Reglement van Orde
betreffende fietspaden Julianakanaal

                     

Gennep, 12 juni 2007

Geachte voorzitter,

Overwegend dat:
*
De provincie Limburg een stimuleringsbeleid voert ten aanzien van toerisme en recreatie,

*De provincie Limburg duurzaamheid in het algemeen en duurzaam vervoer in het bijzonder bevordert,

*De inwoners van de dorpen in het Grensmaasgebied behoefte hebben aan snelle en prettige fietsverbindingen,

*Opwaardering van de bestaande schouwpaden langs het Julianakanaal tot volwaardige fietsroute en/of aanleg van nieuwe fietspaden langs het Julianakanaal voor een belangrijk deel in deze behoefte zou voorzien,

*Een fietroute langs het Julianakanaal een goede aanvulling vormt op de geplande recreatieve fietsroute die de locaties van de Maaswerken in het Grensmaasgebied met elkaar zal verbinden,

*Hier in het verleden al initiatieven toe zijn genomen, die door de Fietsersbond en de betrokken bewoners worden gedragen en die tot nu toe vastlopen op het samenspel tussen Rijkswaterstaat en de locale overheden,

*In andere Europese landen de aanleg van zogenaamde “groenwegen” (voies vertes) langs grootschalige infrastructuur systematisch ter hand wordt genomen door overheden en andere instanties die lid zijn van de Association européenne des voies vertes en die zich binden aan de verklaring van Lille (september 2000, zie bijlage),

*De Europese Unie dergelijke initiatieven financieel ondersteunt,

Wil ik u de volgende vragen voorleggen:

1.Bent u bereid om de opwaardering van de schouwpaden langs het Julianakanaal danwel de aanleg van nieuwe fietspaden te bevorderen, hiertoe eigen financiële middelen in te zetten en hiertoe in overleg te treden met Rijkswaterstaat directie Limburg?

2.Zou u overwegen om lid te worden van de Association européenne des voies vertes zodat Limburg gebruik kan maken van de ervaring die internationaal is en wordt opgedaan?

3.Bent u bereid om de mogelijkheden tot co-financiering door de Europese Unie te onderzoeken?

Met vriendelijke groet, namens de D66 fractie,

Paul Wessels


  omhoog

© Fietsersbond, afdeling Afdeling Maastricht – Bijgewerkt: 12-6-2007