Voorlopig geen renovatie fietspaden langs Julianakanaal

Een grondige renovatie van de fietspaden / jaagpaden langs het Julianakanaal zal voorlopig niet plaatsvinden. Een half jaar koste het een werkgroep van Rijkswaterstaat (RWS) om deze conclusie te trekken. De provincie Limburg houdt zich afzijdig.

De aanleiding voor dit onderzoek was een initiatief van de gemeente Stein. RWS heeft de kosten van deze reconstructie voorlopig begroot op ca € 5 miljoen. Dit forse bedrag wordt onder andere veroorzaakt door de lange lengte van de fietspaden en het feit dat de dijk van het Julianakanaal over grote afstanden niet berijdbaar en bewerkbaar is met zware werktuigen. Het werken met lichte of smalle machines is duurder omdat dit veel langzamer gaat.

Nadat deze conclusie bekend werd heeft de provinciale vertegenwoordiger van de Fietsersbond de fractievoorzitters van D66 en GroenLinks in provinciale staten daarvan op de hoogte gesteld. De fractie van GroenLinks heeft vervolgens vragen gesteld aan gedeputeerde staten. Op 22 april hebben GS geantwoord. GS vinden met velen dat de huidige kwaliteit van de fietspaden onvoldoende is voor het veelvuldige recreatieve fietsgebruik langs het kanaal. Rijkswaterstaat is de beheerder en daarmee ook primair (en dus ook financieel) verantwoordelijk voor de fietspaden. GS zeggen toe om het belang van de verbetering nogmaals bij RWS onder de aandacht te brengen.

Vanwege de hoge kosten zoekt Rijkswaterstaat echter bij de gemeenten medefinanciering. De bereidheid tot cofinanciering door de gemeenten bedraagt momenteel € 0,2 miljoen door de gemeenten Stein, Sittard-Geleen en Meerssen gezamenlijk. Dit is voor RWS niet substantieel genoeg. Erik Eussen van RWS: “De bijdragen van andere overheden zijn nog volstrekt onvoldoende. Iedereen vindt de verbetering van de jaagpaden belangrijk, maar eigenlijk voelt niemand zich geroepen om aan deze renovatie substantieel bij te dragen”. In Sittard-Geleen heeft GroenLinks raadslid Ria Dielissen hier verder actie in ondernomen.

Met de provincie is nog niet over mogelijke bijdragen gesproken. Voor de provincie hebben recreatieve routes een lagere prioriteit dan woon-werk en school-thuis fietsprojecten: “Een eventuele financiële bijdrage moet binnen deze prioritering worden bezien”. Dit voorspelt dus geen hoge bijdragen.

En zelf heeft RWS dergelijke bedragen ook niet op de begroting staan. Daarnaast hecht RWS waarschijnlijk (nog) niet zo’n groot belang aan de fietspaden dat ze zelf als wegbeheerder de verantwoordelijkheid en de kosten geheel op zich neemt. Het fietspad is niet nodig voor het functioneren van het Julianakanaal. En nevenfuncties zoals rechtstreekse fietsverbindingen en/of recreatieve routes vindt men ook een taak van bijvoorbeeld de gemeenten.

Wel liggen er mogelijkheden in de sfeer van het onderhoud. Daarvoor heeft RWS een onderhoudscontract. Daarbij moet op de eerste plaats worden gedacht aan het snoeien van overhangende bomen en struiken en het verwijderen van oprukkend gras dat het fietspad overgroeid. Ook het oplappen van het wegdek (kuilen, afbrokkeling) moet tot de mogelijkheden horen.

Om een goed beeld te krijgen van het benodigde (achterstallige) onderhoud kunnen de fietspaden geïnventariseerd worden, bijvoorbeeld door leden / afdelingen van de Fietsersbond. Wellicht dat hier of daar ook een knelpunt kan worden opgelost. Daarbij ligt de bal weliswaar weer op ons speelveld, maar het kan wel ertoe leiden dat het fietspad weer op veel plaatsen redelijk berijdbaar wordt.

Bijgewerkt: 14-5-2008