Het Geuldal

De Geul stroomt van oost België door het Nederlandse Heuvelland naar de Maas. Het riviertje heeft een mooi dal uitgesleten waar veel nederzettingen zijn ontstaan. Het dal bestaat inmiddels uit een aaneenschakeling van woonplaatsen, cultureel erfgoed, toeristische voorzieningen en kleinschalige landbouw- en natuurgebieden. Het geheel vormt een fraai landschap. De betekenis voor de fiets is niet alleen groot vanwege de vele bewoners en de toeristische functie, maar ook omdat via het dal en de zijdalen toch grote afstanden in het Heuvelland kunnen worden afgelegd zonder dat er een steile klim moet worden gemaakt.

Op de doorgaande verbinding werd het autoverkeer op de meeste plaatsen dominant ten koste van de fietsers. De Fietsersbond streeft ernaar dat er een alternatief wordt ontwikkeld waar zorgeloos kan worden gefietst: een snoer langs de vele parels in dit gebied. Er zijn al grote schakels aanwezig, maar het snoer wordt te vaak onderbroken door allerlei obstakels. Met fietsbruggetjes, stukjes nieuw fietspad en laantjes door landgoederen kunnen de bestaande schakels aan elkaar worden gekoppeld tot een fraai in de omgeving ingepaste doorlopende verbinding in het gehele dal tot over de Belgische grens.

De gemeenten Maastricht, Meerssen en Valkenburg werken aan een verbetering voor recreatieve fietsers in het Beneden Geuldal in de opvolgende projecten GebiedsOntwikkeling Maastricht – Valkenburg (GOMV) en Buitengoed Geul & Maas. Dankzij die projecten zijn in de periode 2015-2019 nieuwe schakels gerealiseerd. Het belangrijkste resultaat daarvan is een autoluwe recreatieve fietsroute tussen Houthem Sint Gerlach en Schin op Geul. Hogerop in het dal heeft de gemeente Gulpen – Wittem de veiligheid van alle fietsers effectief verbeterd door aanleg van vrijliggende fietspaden tussen Partij en Mechelen in 2013 en tussen Mechelen en Epen in 2015.

Begin 2019 zijn resterende knelpunten:
-de vage verbindingen tussen Maastricht en Meerssen met daarin ook verschillende  confrontaties met autoverkeer,
-het ontbreken van ruimte voor fietsers in Valkenburg,
-een matige verbindingswaarde van het nieuwe fietspad tussen Schaloen en Schin op Geul (een grote slinger met twee oversteken van de provinciale weg),
-het ontbreken van een autoluwe verbinding tussen Schin op Geul, Gulpen en Wittem als alternatief voor de erg drukke N595,
-het ontbreken van fietspaden bij de asfaltbaan Wittemmer Allee,
-het ontbreken van een vlakke route tussen Epen en de Belgische grens,
-overlast door intensief autoverkeer in het algemeen.