Fietsparkeerverbod centrum

Hoe de Fietsersbond zich in 2005 verzet tegen de invoering van een fietsparkeerverbod in het centrum

Vanaf 1 juni 2005 is het in het kernwinkelgebied en op het Vrijthof helaas verboden om vrijuit fietsen te parkeren. Fietsen mogen allen nog worden geparkeerd in een fietsklem of in een inpandige stallingen. De Fietsersbond is sterk gekant tegen het verbod en heeft op 31 mei een pittig bezwaarschrift naar de gemeente verzonden. Ook is er een coalitie tegen het verbod ontstaan, bestaande uit Fietsersbond, het Universitair Milieuplatform, de Maastrichtse Studentenraad en enkele ouders van Basisschool Binnenstad.

Er kleven veel praktische bezwaren aan het fietsparkeerverbod. Het belangrijkste is het tekort aan legale stallingen in de stad. Inmiddels is alom bekend dat fietsers moeten zoeken naar een vrije plaats. Op drukke dagen, zoals tijdens de wekelijkse vrijdagmarkt¸ is er zelfs een tekort aan legale fietsparkeerplaatsen in het gebied. Dit tekort was al bekend voor de invoering van de maatregel, maar een meerderheid in de gemeenteraad (CDA, VVD, PvdA, Seniorenpartij en Stadsbelangen) heeft de maatregel toch erdoor gedrukt. De Fietsersbond is dan ook niet alleen om praktische redenen tegen het fietsparkeerverbod, maar maakt zich ook grote zorgen over het geestelijke klimaat waarin deze aanpak werd ingevoerd.

In augustus heeft de Fietsersbond een uitgebreid overzicht van negatieve effecten en van andere bezwaren aan de gemeente overhandigd. Naast de acties van de Fietsersbond hebben in juni de studenten actie gevoerd op het Vrijthof en hebben ouders 2200 protesthandtekeningen verzameld en aangeboden aan wethouder Aarts. De middenstand is verdeeld over het onderwerp. Bij diverse winkels kon je een protesthandtekening zetten op een lijst.

Inmiddels heeft zich ook een groot aantal mensen bij de Fietsersbond beklaagd over de situatie, o.a. van oudere mensen en mensen die slecht ter been zijn.

De Fietsersbond verzet zich overigens niet tegen het verminderen van overlast van geparkeerde fietsen in het kernwinkelgebied, maar wil dat er daarbij rekening wordt gehouden met de belangen van fietsers. Met meer fietsenrekken en stallingen, goede communicatie en voorlichting is een fietsparkeerverbod niet nodig!

Bijgewerkt: 1-11-2021