Fietsbeleid Maastricht

Heel veel overheidsbeleid heeft consequenties voor het fietsklimaat. Beleid dat specifiek op de fiets is gericht kan worden vastgelegd in een fietsbeleidsplan. Maastricht kreeg in 1978 zijn eerste fietsbeleidsplan. Nieuwe fietsbeleidsplannen volgden in 1996 en 2009. Hoewel het plan van 2009 nog niet voor de helft was uitgevoerd werd in 2018 weer aan een nieuw beleidsplan gewerkt maar dat werd een dood spoor. Na de vaststelling van de Omgevingsvisie zou in 2020 snel een Actieplan Fiets moeten volgen, gericht op fietsparkeren binnenstad, fietsroutes en andere fietsstimulering. Zoals bij de andere fietsbeleidsplannen adviseert de Fietsersbond met ideeën en wensen.

Terugkijkend naar het rapport van Fietsbalans-2 valt op dat de fietsparkeervoorzieningen in het centrum, bij wijkwinkelcentra en bij station Randwyck al in 2006 onder de maat waren. Die in het centrum zijn dat 14 jaar later nog steeds. Dat wijst op een structureel achterblijvende daadkracht voor fietsbeleid door het gemeentelijk apparaat.