Spoorkruisingen en de stationsomgeving

In de gemeente Maastricht zijn meerdere ontwikkelingen rondom de spoorlijn en in de wijdere omgeving van het centrale station. De belangrijkste zijn:

  1. Project Stad en Spoor: onderzoek naar de spoorkruisingen van de toekomst
  2. Verkeersonderzoek Wyck: onderzoek naar de optimale verkeerscirculatie
  3. Fietsparkeren: voorzieningen, voorlichting en handhaving

De Fietsersbond levert inbreng bij deze projecten want er zijn grote belangen in het spel:

  1. Stedelijke fietsverbindingen
  2. Bereikbaarheid van belangrijke voorzieningen (stadscentrum, station, bibliotheek)
  3. Het faciliteren van fietsparkeren en -stallen
  4. Het versterken van de positie van langzaam verkeer en van de fiets-treincombinatie