Spoor en fiets combineren

Elkaar versterken tot een compleet en hoogwaardig mobiliteitssysteem.

In de gemeente Maastricht zijn meerdere ontwikkelingen rondom de spoorlijn en in de wijdere omgeving van het centrale station. De belangrijkste zijn:

  1. Project Stad en Spoor: onderzoek naar de spoorkruisingen van de toekomst
  2. Verkeersonderzoek Wyck: onderzoek naar de optimale verkeerscirculatie
  3. Fietsparkeren: voorzieningen, voorlichting en handhaving

De Fietsersbond levert inbreng bij deze projecten want er zijn grote belangen in het spel:

  1. Stedelijke fietsverbindingen
  2. Bereikbaarheid van belangrijke voorzieningen (stadscentrum, station, bibliotheek)
  3. Het faciliteren van fietsparkeren en -stallen
  4. Het versterken van de positie van langzaam verkeer en van de fiets-treincombinatie

Het is erg teleurstellend na enkele jaren te moeten constateren dat tijdrovende participaties en vele dure onderzoeken behalve enkele fietsenrekken geen verbeteringen hebben opgeleverd. Er zijn grote belangenverschillen en geen eenvoudige oplossingen gevonden. Of toch: invoering van een maximumsnelheid van 30 km/uur in het hele gebied? Kost weinig, levert veel op. En hadden we het geld voor de mislukte planvorming elders aan praktische verbeteringen kunnen besteden.