Maastricht genomineerd voor Fietsstad 2016

Maastricht maakte een indrukwekkend bidbook met de raadselachtige ondertitel “Erop en erover”. Zou dat betekenen dat Maastricht op de fiets is gestapt (want het fietsverkeer binnen Maastricht is verdubbeld) en de gemeente over de brug komt (met beleid, geld en verbeteringen)? Jazeker, want deze wielerterm heeft betrekking op het inhalen en meteen voorbij rijden van de concurrentie. De gemeente heeft een versnellingsagenda voor de fiets. De term kan ook concreet worden betrokken op de aanstaande “sprong over de A2”: de vergroting van de fietsbaarheid in Maastricht door het wegstoppen van de A2 onder de stad.

Welke van de genomineerde gemeenten de winnaar wordt, dat bepaalt een onafhankelijke jury van deskundigen.[1] Deze jury zal de genomineerde gemeenten in het voorjaar van 2016 bezoeken. Daarbij wordt gelet op alles wat er voor de fiets wordt gedaan, met deze keer extra aandacht voor het thema ‘Bikenomics’: de waarde van de fiets voor de lokale economie.

De gemeente Maastricht beseft dat zijn kandidaatstelling voor inwoners en de buitenwereld verrassend kan zijn. Want de fietscultuur in Maastricht is vrij recent opgebouwd en uit de veelheid aan plannen blijkt tegelijk ook dat nog veel werk te doen is.

De eerste vraag die de Fietsersbond aan de kandidaten stelde heeft daarop betrekking: “Waarom komt uw gemeente in aanmerking voor de titel Fietsstad 2016?” Het antwoord van Maastricht is: “Gericht (fiets)beleid sinds 2009 leverde samenwerkingsklimaat op waarin Bikenomics integraal omarmd is. ‘Meer fiets’ zit ‘tussen de oren’ en stevig ‘in de plannen’. Achterblijver Maastricht kwam langszij in het peloton: gemotiveerd, getraind en toegerust om de sprong naar de kopgroep te wagen. Maastricht laat zien wat er ontstaat als beleidsvelden, organisaties, investeringen en plannen beter op elkaar afgestemd raken: slagkracht en slagvaardigheid, met als winnaar fietser & stad.”

Tot de sterke punten die Maastricht naar voren brengt behoort ook het succesvolle programma van Maastricht Bereikbaar om werknemers van de auto op de fiets te krijgen. Als meest kenmerkende locaties noemt de gemeente Project A2 (in plaats van uitzicht op auto’s contact met voetgangers en medefietsers), studentenservicebedrijf Jules (helpt internationale studenten op de fiets), fietsenstalling Vodafone (ontstaan door publiek-private samenwerking), Noorderbrug (verbeteringen door inbreng Fietsersbond), Brusselsestraat (toonbeeld voor de cultuuromslag in Maastricht). En de gemeente noemt maar liefst 15 voorbeelden van Bikenomics in Maastricht.

De Fietsersbond Maastricht en Heuvelland is zeker blij met die versnellingsambitie van Maastricht maar denkt ook dat er nog wel wat van die goede plannen in concrete resultaten moeten worden omgezet om de jury te overtuigen dat Maastricht die prijs in 2016 verdient. Daarom zal de afdeling de komende maanden opnieuw de samenwerking zoeken met raadsleden, wethouders en ambtenaren opdat Maastricht volgend jaar, ongeacht de uitslag, tevreden over zichzelf kan zijn.

De winnaar wordt in mei 2016 bekend gemaakt.

Laurent Theunissen


[1] De jury staat onder leiding van SWOV-directeur Peter van der Knaap en bestaat verder uit Ilse Bloemhof, fietsambassadeur van de gemeente Zwolle, onderzoeker transporteconomie Giuliano Mingardo, Mirjam Borsboom van de Dutch Cycling Embassy en Erna Jansen, organisator van het Nationaal Fietscongres en hoofdredacteur van vakblad PARKEER24.