Auto parkeren

Parkeervoorzieningen voor auto’s hebben best veel invloed op fietsers.

Wat is in het belang van de fietsers als het om parkeren van auto’s gaat?

1. Geen langsparkeerplaatsen naast hoofdfietsroutes en op gebiedsontsluitingswegen tenzij er vrijliggende fietspaden zijn.
Want als fietsers langs parkeerplaatsen rijden moeten ze voortdurend op hun hoede zijn voor openslaande portieren. Dat geeft stress tijdens de fietstocht. Af en toe gebeuren er ook daadwerkelijk ernstige ongevallen doordat fietsers tegen een openslaand portier aanrijden. In 2012 raakten in Maastrichter zelfs twee fietsers ernstig gewond: een op de Sint Hubertuslaan en een op de Sint Annalaan.

2. Minder straatparkeren.
Parkeren op terreinen en in garages is veiliger en maakt de openbare ruimte aantrekkelijker.

3. Fietsparkeerplaatsen dichtbij de ingang van voorzieningen en de autoparkeerplaatsen op enige afstand.
Bij voorzieningen als winkelcentra moeten fietsers en voetgangers prettig en veilig de ingang kunnen bereiken, zonder eerst een zee van blik te moeten overkruisen. Dat maakt het bezoeken van deze voorzieningen voor iedereen aantrekkelijker en stimuleert het gebruik van de fiets.

4. De binnenstad autoluw maken door een beperkt aantal autoparkeerplaatsen.
De binnenstad van Maastricht heeft ruim 7000 autoparkeerplaatsen en ruim 5000 fietsparkeerplaatsen. De grote hoeveelheid autoparkeerplaatsen trekt autoverkeer de compacte binnenstad met zijn smalle straten in. Iets verder van de binnenstad worden parkeerplaatsen niet gebruikt. Terwijl het aantal autoparkeerplaatsen in de binnenstad opvallend hoog is, is er een chronisch tekort aan fietsparkeerplaatsen. Om de mensen op een goede manier in de binnenstad te krijgen moet daar dus de ruimte voor zowel fietsers als fietsen worden uitgebreid en het aantal autoparkeerplaatsen beperkt.

Beleid
De laatste jaren zijn veel nieuwe autoparkeerplaatsen gerealiseerd, zoals bij Cabergerweg en op het Sphinxterrein. Bij station Noord wordt in 2014 een groot P&R terrein opgeleverd en bij het centraal station een garage. Ook komen garages in Wyck en bij de winkelcentra Brusselsepoort en Heer. Dus kan de gemeente nu straatparkeerplaatsen gaan ombouwen tot fietsparkeerplaatsen, fietspaden, fietsstroken, losplekken buiten de rijbaan en ruimte voor voetgangers. Zelfs kan worden overwogen om ean de Vrijthofgarage een groter deel als fietsenstalling in te richten.

Dit inzicht leidt tot talrijke wensen op concrete locaties:

Adelbert van Scharnlaan

Deze straat heeft twee rijbanen en maar liefst 4 rijen geparkeerde auto’s. Een eigen ruimte voor de fiets is er niet. Nu de A2-tunnel klaar is kun je bij de Groene Loper oversteken van de Heerderweg naar de Adelbert van Scharnlaan. Dan wordt dit een mooi alternatief voor de Akersteenweg. Tenminste, als twee van de vier rijen geparkeerde auto’s worden vervangen door een fietsstrook.

Ambyerstraat noord
In Amby komen fietsers geweldig in de knel tussen rijdende en geparkeerde auto’s terwijl er parkeerplek genoeg is op het Severenplein.

Brusselsepoort, winkelcentrum
Dit winkelcentrum wordt uitgebreid en krijgt een parkeergarage. Voor de plint van het gebouw zou niet alleen een trottoir, maar een brede fiets- en loopzone moeten komen, met fietsenrekken, winkelwagens en een directe fietsaansluiting op de Dr. Bakstraat.

Cabergerweg
Een drukke weg op een helling, met smalle fietsstrookjes. Door opheffen van de (ongebruikte)  langsparkeervakken kunnen binnen de ruimte van de weg fietsstroken worden gemaakt die meer dan breed genoeg zijn voor twee fietsers naast elkaar. Dat vergroot de gemiddelde afstand tussen fietsers en het brullende gemotoriseerde verkeer. Jammer dat dit niet is opgenomen in het Noorderbrugproject of bij de verplaatsing van het milieustation.

Capucijnenstraat
Dit zou een fietsstraat moeten worden. Misschien is het voldoende als er een schrikstrook wordt gemaakt tussen parkeervakken en rijloper, zoals op de Bilserbaan.

Dorpstraat Heer
Ter hoogte van het winkelcentrum krioelen auto’s, brommers, fietsers en voetgangers door elkaar. Ook is er wachtruimte nodig voor het verkeerslicht. Toch staan er auto’s langdurig niets te doen. In 2013 is aan de achterzijde een grote en dure parkeervoorziening aangelegd. Dan zou het toch mogelijk moeten zijn om aan de voorzijde fietsers en voetgangers meer ruimte te geven door er parkeerplaatsen op te heffen.

Grote Gracht
Deze loopt bovenaan taps toe waardoor fietsers ongewild verkeersremmer worden. Dit is gelukkig opgelost in 2014. Het aantal parkeerplaatsen in de Grote Gracht werd verminderd onder applaus van ondernemers uit de straat.

J.W. Beyenlaan
Belangrijk fietspad door Randwyck dat zo dicht op een parkeerterrein ligt, dat fietsers er hinder van hebben. Naast het wat smalle fietspad liggen maar liefst drie rijstroken waarover bijna geen verkeer rijdt. Rare verdeling.

Koning Clovisstraat en Czaar Peterstraat
Schuinparkeerplekken die wat klein zijn. Daardoor staan auto’s gedeeltelijk op de fietsstrook van deze wat smalle weg.

Meerssenerweg bij MOSA
Schuinparkeerplekken die wat klein zijn. Daardoor staan auto’s gedeeltelijk op de fietsstrook van deze drukke weg.

Oeverwal
Achter een gesloten rij auto’s begint de promenade langs de Maas en ligt ook de toegang van de platte zaal verstopt. Heeft dit bijgedragen aan het mislukken van de platte zaal? Tijd om en stuk of wat parkeerplaatsen op te heffen en de ingang van de Kleine Griend prominent naar voren te trekken.

Prins Bisschopsingel zuidoost
De buurt heeft behoefte aan een fietspad van de Sint Pieterskade naar de Graaf van Waldeckstraat (tegen de rijrichting in). Daarvoor is ruimte nodig waarvoor enkele zelden gebruikte parkeerplaatsen moeten vervallen.

Rechtstraat
Aan beide zijden van de straat mag geparkeerd worden maar meestal zijn de parkeerplaatsen bezet hetgeen tot gevolg heeft dat er dubbel wordt geparkeerd. Tevens kunnen vrachtwagens daardoor niet laden en lossen en sluiten zij de Rechtstraat af om toch hun waar kwijt te kunnen. De fietser wordt voor een onmogelijke opgave geplaatst hier tussendoor te slingeren, stoep op en af, om verder te komen. Voorstel is om alle parkeerplaatsen te laten vervallen met uitzondering van laad- en losplaatsen, zodat het voor voetgangers en fietsers veiliger wordt.

Scharnerweg
Een van de drukste hoofdroutes van Maastricht met zo’n 8000 fietsers per dag. Toch weinig kwaliteit voor al die gebruikers.

Sint Hubertuslaan
Hier is niet alleen al een zwaar fietsongeluk gebeurt door een openslaande portier, ook worden overstekende kinderen afgedekt door voertuigen. Bovendien belemmert de gesloten rij blik de beleving dat je een stuk park doorkruist.

Statenstraat
Verbinding van de Capucijnenstraat naar het Vrijthof waar het te smal is om te fietsen als auto’s je tegemoet komen.

Stationsstraat
Fietsers worden gemangeld tussen rijdende en geparkeerde voertuigen. Waarom is hier zo’n agressieve sfeer?

Via Regia bij Annakerk
Aan beide kanten van de parallelweg wordt geparkeerd waardoor fietsers door een blikken riool rijden. Dat hoeft niet als aan de kant van de hoofdrijbaan dwarsparkeervakken worden gemaakt en een parkeerverbod langs het trottoir wordt ingesteld. Dan fiets je ontspannen langs het trottoir.

Wycker Brugstraat
Niet zozeer de geparkeerde auto’s vormen een probleem dan wel de hinder en stress die parkeerzoekverkeer en lossende wagens veroorzaken. Laad- en losplekken op de plaats van de parkeerhavens zou een stuk beter zijn.