Publicaties

Fietsentere (fietsenderwijs/al fietsende) is het blad voor alle leden in de regio Maastricht en Heuvelland. Het verschijnt tweemaal per jaar. Inzendingen (artikelen, foto’s, cartoons) zijn welkom.
Redactie: Churchilllaan 59, 6226 CT Maastricht, e-mail: [email protected]

De leden in Maastricht en het Heuvelland ontvangen dus behalve de Vogelvrije Fietser ook tweemaal per jaar de Fietsentere.

In 2004 verscheen ‘Van kettingganger tot avanceur, historie van het fietsen te Maastricht…’, geschreven door Frank Jansen. Behalve een beknopte geschiedenis van de fiets en de Fietsersbond in Maastricht, bevat dit boekje 6 eenvoudige fietsroutes in de omgeving van Maastricht (met een lengte van 28 tot 35 kilometer). Uitverkocht.