Publicaties

Fietsentere (fietsenderwijs/al fietsende) is het blad voor alle leden in de regio Maastricht en Heuvelland. Het verschijnt tweemaal per jaar. Inzendingen (artikelen, foto’s, cartoons) zijn welkom.
Redactie: Churchilllaan 59, 6226 CT Maastricht, e-mail: heijnenw@live.nl

De leden in Maastricht en het Heuvelland ontvangen dus behalve de Vogelvrije Fietser ook tweemaal per jaar de Fietsentere.

In 2004 verscheen ‘Van kettingganger tot avanceur, historie van het fietsen te Maastricht…’, geschreven door Frank Jansen. Behalve een beknopte geschiedenis van de fiets en de Fietsersbond in Maastricht, bevat dit boekje 6 eenvoudige fietsroutes in de omgeving van Maastricht (met een lengte van 28 tot 35 kilometer). Uitverkocht.

Een van de vele fietskaarten van de omgeving van Maastricht is de Regionalkarte Aachen-Dreiländereck van de ADFC (Allgemeiner Deutscher FahrradClub e.V.). De schaal van deze fietskaart is 1:75.000. Aken ligt centraal, Maastricht en Luik liggen tegen de linker kaartrand. Behalve heel Zuid-Limburg staat er dus nog veel meer op deze kaart, naast fietsroutes ook fietstoeristische informatie. Afdeling Maastricht werkte mee aan de ontwikkeling van de eerste uitgave van deze kaart die in 2000 verscheen. Inmiddels is al de vijfde druk verschenen met daarop ook de grote successen van de periode na 2000: fietsrouteknooppunten in Duitsland, Nederland en België en de Vennbahnroute.

De Fietsersbond afdeling publiceert soms kleine rapportjes over fietsvoorzieningen in Maastricht, bijvoorbeeld ‘Hoe en waar stal ik mijn fiets’ (1982), ‘Fietsen door de binnenstad'(1987), een fietsbewegwijzeringsplan (1989), Zwartboek Randwyck (1995), een boekje met fietsknelpunten (1996), de kwaliteit van het wegdek (1999), een rapport over ontbrekende fietsvoorzieningen bij de westrand van de stad (2004), voorstellen voor bewegwijzering van routes door groenzones (2006) en een onderzoek naar mogelijkheden in het Heuvelland voor recreatief fietsen zonder hellingen (2009). Deze rapportjes zijn primair bestemd voor de gemeente(n).

Het Eindrapport Fietsbalans Maastricht van 2001 is een uitgave van ons Landelijk Bureau en niet van de afdeling. De afdeling heeft wel meegewerkt aan het onderzoek dat er aan vooraf ging. Ook de gemeente trouwens. Het rapport geeft een objectieve beoordeling van 9 aspecten van het fietsklimaat in Maastricht. In juni 2008 is een nieuw en nog uitgebreider Fietsbalansrapport verschenen.

In februari 2008 is de notitie ‘Fietsende kinderen‘ verschenen. Die gaat over de positie van kinderen van de basisschoolleeftijd, hun eigenschappen en welke problemen zij hebben als ze door Maastricht fietsen. Er staan voor de gemeente Maastricht tal van aanbevelingen in. Dit rapport is als PDF te downloaden: zie de link hieronder.

fietsende_kinderen.pdf