Rive Gauche

De transformatie van de Maasboulevard tot een samenhangende, betekenisvolle fietsroute.

Hoe?

De clou voor het maken van een samenhangende, robuuste en laagdrempelige fietsverbinding van bijna 6 kilometer is een consistente ligging van de fietsvoorzieningen aan de westkant van de Maasboulevard.

Dat kan worden bereikt door het toevoegen van vier relatief korte tweerichtingsfietspaden. Met die tweerichtingsfietspaden worden de kades en dijken van het voormalige kanaal Luik-Maastricht weer aan elkaar gesmeed.

Daarmee wordt een perfecte aansluiting op allerlei voorzieningen, dwarsverbindingen en gebiedjes tot stand gebracht.

De belangrijkste zijn de recreatiegebieden ten noorden van Maastricht (Kempen en Maasland, via fietsbrug Borgharen ook Rivierpark Maasvallei Nederland), de wijk Boschpoort, de bedrijven in Bosscherveld, poppodium Timmerfabriek, de historische binnenstad, het stadspark, alle Maasbruggen (inclusief Hoeg Brögk), de watersportverenigingen in Sint Pieter, uitspanning Slavante, cultuurhuis AINSI, de ENCI-groeve, het mountainbikeparcours bij de Observant en de recreatiegebieden ten zuiden van Maastricht met daarin als grootste trekker het pontje Lanaye – Eijsden.

En … Rive Gauche verbindt Maastricht met de Franstalige buurgemeente Visé!

Hieronder een schets van ons voorstel voor de Van Hasseltkade, gevolgd door een overzichtsfoto van de huidige situatie. De afbeeldingen tonen de straat tussen tunnelbak en bebouwing, met het zicht naar het zuiden. Voor de schets zijn reële maten gehanteerd.

Als over de Van Hasseltkade in twee richtingen kan worden gefietst verbetert de bereikbaarheid van de woningen. Zowel in het achterliggende Boschstraatkwartier als aan de Van Hasseltkade zelf, waar plannen zijn voor verkamering van leegstaande panden.

Hieronder een schets van ons voorstel voor de Maasboulevard tussen Graanmarkt en J.F. Kennedybrug. Die schets wordt ter vergelijking gevolgd door het huidige wegprofiel. De afbeeldingen tonen het zicht naar het zuiden, dus links ligt de Maas en rechts het park.

Ook hier verbetert het plan Rive Gauche niet alleen doorgaand fietsverkeer. Het tweerichtingsfietspad verbetert namelijk ook de aansluiting met de Hoeg Brögk en de ontsluiting van het Stadspark.

De derde uitsnede is van de Sint Pieterskade ten zuiden van de J.F. Kennedybrug. Deze afbeeldingen tonen het zicht naar het noorden. Dit om te laten zien dat de Sint Pieterskade gewoon een straat zou kunnen zijn die logischerwijs en naadloos aansluit op de Lage Kanaaldijk. Haaks daarop zou het tweerichtingsfietspad kunnen aansluiten dat langs het park wordt voorgesteld. Er blijft dan nog heel veel ruimte over om te vergroenen.

Het plan Rive Gauche maakt op dit punt niet alleen de fietsroutestructuur duidelijker. Het biedt ook een elegante en begrijpelijke oplossing voor een (nu) rommelig stukje stad.

Klik hier voor een uitgebreide kaart van Rive Gauche.

Cijfers

Totale omvang route (Boschpoort Voedingskanaalweg – Belgische grens): 5,8 km

Omvang ingrepen:

  • aanleg tweerichtingenfietspad Sappi 0,35 km,
  • aanleg tweerichtingenfietspad Van Hasseltkade – Mosae Forum 0,5 km,
  • aanleg tweerichtingenfietspad langs park 0,65 km,
  • aanpassen kruispunt met Kennedybrug,
  • aanpassen Sint Pieterskade 0,05 km,
  • inrichten van de Lage Kanaaldijk als fietsstraat (meer comfort door minder drempels).

Gewenste effecten:

  • dat door betere ontsluiting van woningen, stadsdelen en buitengebied meer verplaatsingen per fiets plaatsvinden,
  • dat de openbare ruimte verbetert bij de Van Hasseltkade, het stadspark en de Sint Pieterskade (versterking van historische structuur, meer groen en minder verkeersweg).

Deze fietsambitie heeft een relatie met Maaspromenade 3.0.