Rive Gauche

De transformatie van de Maasboulevard tot een samenhangende, betekenisvolle fietsroute.

De clou voor het maken van een samenhangende, robuuste en laagdrempelige verbinding van bijna 6 kilometer is een consistente ligging aan de westkant van de Maasboulevard.

Dat kan worden bereikt door het toevoegen van vier relatief korte tweerichtingsfietspaden. Met die tweerichtingsfietspaden worden de kades en dijken van het voormalige kanaal Luik-Maastricht weer aan elkaar gesmeed.

Daarmee wordt een perfecte aansluiting op allerlei voorzieningen, dwarsverbindingen en gebiedjes tot stand gebracht.

De belangrijkste zijn de recreatiegebieden ten noorden van Maastricht (Kempen en Maasland, via fietsbrug Borgharen ook Rivierpark Maasvallei Nederland), de wijk Boschpoort, de bedrijven in Bosscherveld, poppodium Timmerfabriek, de historische binnenstad, het stadspark, alle Maasbruggen (inclusief Hoeg Brögk), de watersportverenigingen in Sint Pieter, uitspanning Slavante, cultuurhuis AINSI, de ENCI-groeve, het mountainbikeparcours bij de Observant en de recreatiegebieden ten zuiden van Maastricht met daarin als grootste trekker het pontje Lanaye – Eijsden.

En … Rive Gauche verbindt Maastricht met de Franstalige buurgemeente Visé!

Hieronder een schets van ons voorstel voor de Van Hasseltkade, ten opzichte van de huidige situatie (en gebaseerd op reële maten).

Hieronder een schets van ons voorstel voor de Maasboulevard ter hoogte van het Stadspark, ook ten opzichte van de huidige situatie.

Klik hier voor een uitgebreide kaart van Rive Gauche.

Cijfers

Totale omvang route (Boschpoort Voedingskanaalweg – Belgische grens): 5,8 km

Omvang ingrepen:

  • aanleg tweerichtingenfietspad Sappi 0,35 km,
  • aanleg tweerichtingenfietspad Van Hasseltkade – Mosae Forum 0,5 km,
  • aanleg tweerichtingenfietspad langs park 0,65 km,
  • aanpassen kruispunt met Kennedybrug,
  • aanpassen Sint Pieterskade 0,05 km,
  • inrichten van de Lage Kanaaldijk als fietsstraat (meer comfort door minder drempels).

Gewenste effecten:

  • dat door betere ontsluiting van stadsdelen en buitengebied meer verplaatsingen per fiets plaatsvinden,
  • dat de openbare ruimte verbeterd wordt bij de Sint Pieterskade, het stadspark en de Van Hasseltkade (versterking van historische structuur, meer groen en minder verkeersweg).

Deze fietsambitie heeft een relatie met Maaspromenade 3.0.