Wielerstad Valkenburg nog steeds te weinig Fietsstad

Het Valkenburgse fietsklimaat en wat er aan kan worden gedaan
(mei 2007)

Al jarenlang hameren we erop: Wielerstad Valkenburg is nog steeds geen fietsstad. Nog steeds komt een gewone fietser voorzien van boodschappentassen of kind achterop niet zonder gevaar lijf en leden van oost naar west. En als er geen gevaar dreigt dan is er op zijn minst regelmatig verwarring over welke weg gevolgd kan c.q. mág gevolgd worden. Nog steeds zijn er veel te weinig snelheidsremmende maatregelen in woonwijken en op plaatsen waar fietsers voorrang zouden moeten hebben, nog steeds zijn de fietspaden in de gemeente Valkenburg te weinig in aantal, en de weinige die bestaan zijn vaak te smal en slecht onderhouden. Nog steeds kunnen kinderen niet met goed fatsoen op de fiets naar school, met name door allerlei sluipverkeer dat over de wegen naar school racet. Dit heeft als versterkend effect dat veel ouders hun kind maar met de auto naar school brengen, omdat de weg er naar toe zo gevaarlijk is, wat uiteraard het autoverkeer alleen maar doet toenemen en de onveiligheid voor de overblijvende fietsers nog verder verergerd.

En nog steeds is het oude centrum niet een plaats waar je met de fiets überhaupt boodschappen wílt doen, vrijplaats als het lijkt voor wildparkerende automobilisten. De omgekeerde wereld doet zich voor dat de fietser in plaats van de automobilist zijn voertuig buiten de rand van het centrum neerzet en dan te voet boodschappen gaat doen, vogelvrij als je daarbinnen bent voor bumpers en uitlaatgassen!

Toch is er nog steeds hoop. Het nieuwe college laat duidelijk frissere geluiden horen, met als rode draad de plannen voor een autovrij centrum. B&W bleek afgelopen jaar zeer open te staan voor fietsvriendelijke plannen. Om dit te onderstrepen hebben we na veel voorbereiding in samenwerking met de lokale afdeling van PvdA/D66 een nieuwsitem op TV Valkenburg georganiseerd. Dit hield in dat we met scheidend burgemeester Nuytens, loco-burgemeester Jef Kleijnen en plaatselijke coryfee Marc Lotz een fietstochtje hebben gemaakt langs een aantal gevaarlijke punten in de kern Valkenburg. Deze fietstocht werd op 13 januari opgenomen, en in de eerste week van april uitgezonden op TV Valkenburg. De loco-burgemeester, tevens wethouder van verkeer, zegde meteen toe een aantal makkelijke punten voor verbetering op te pakken. En inderdaad, sporadisch is er ook wel iets gebeurd dat het leven van de fietser in het Bokkenrijk veraangenaamt. Eindelijk, na meer dan 2 jaar zeuren, staat onderaan de voet van de Valkenberg een fietssluis die je bij weigerende remmen in de afdaling er voor behoedt de grote weg op te schieten. En op enkele plaatsen waar tweerichtingsbordjes voor fietsers zonder aanwijsbare reden ontbraken zijn deze eindelijk opgehangen.

Gekoppeld aan de TV-uitzending heeft een actie gelopen die bewoners van Valkenburg opriep gevaarlijke punten voor zwakke weggebruikers aan te melden. Daar is redelijk gehoor aan gegeven, en deze lijst wordt binnenkort aangeboden aan de gemeente om als aanvulling te dienen op het bestaande mobiliteitsplan. Er is ondertussen ook alweer overleg geweest met de gemeente over diverse knelpunten en over de beperkte interlokale fietsverbindingen.

Maar dat is nog steeds niet genoeg.

Als fietsers niet hun constant hun stem laten horen raken ze ondergesneeuwd in de veel hardere claxons van automobilisten, en met hen zullen dan de voetgangers en het plan voor een autovrij centrum het onderspit delven. Het wellness concept is voor voetgangers en fietsers in Valkenburg namelijk nog steeds niet meer dan een utopie.

Daarom is nog steeds alle steun welkom. Blijf de gevaarlijke, ergerlijke en absurde situaties voor fietsers die u constateert in deze prachtige gemeente aan ons melden.

Dat kan bij Remy & Marie-Hélène Meijers, via email adres [email protected] of [email protected].

En als u durft, meld u dan als lid bij de Fietsersbond, laat uw fietsbel rinkelen, opdat Wielerstad Valkenburg eindelijk een echte Fietsstad wordt.

Wij rekenen op u, namens alle gewone fietsers in het Heuvelland,

Remy & Marie-Hélène Meijers.