Uitspraak Raad van State bestemmingsplan Noorderbrug en omgeving

Maandag 21-01-2013 was het zover. Wim Heijnen en Leo Maathuis van de Afdeling Maastricht & Heuvelland gingen naar de Raad van State vanwege het beroep tegen de vaststelling van het bestemmingsplan Noorderbrug en omgeving.
Ons bezwaar was dat als de fiets qua voorzieningen niet goed wordt gedefinieerd in een dergelijk project, er – tegen de tijd dat men zich gaat bezighouden daarmee – de budgetten en de ruimte al op zijn. Daarnaast maakten wij bezwaar tegen het “schoonrekenen” van de lucht.
Eind maart kwam de uitspraak van de Raad van State binnen. Ons bezwaar is afgewezen (net als dat van de andere acht partijen die bezwaar hadden aangetekend). De Raad zegt dat ze niet over de uitvoering gaat, maar laat ons argument dat in het plan een doelstelling t.a.v. fietsvoorzieningen expliciet genoemd moet worden onbesproken.

Toch kunnen we ons afvragen of de gang naar de Raad van State nutteloos is geweest. Gedurende de tijd dat ons beroep dreigde kwam er ineens beweging in de plannen van de gemeente en werden ze substantieel aangepast. Maar gelukkig worden we niet van het project, want de meest fundamentele winstpunten (loskoppeling fietsroutes van drukke autoroutes) ontbreken op te veel plekken.